Aktuality

Keď chémia funguje v laboratóriu i medzi ľuďmi

Vložil(a): A. Nozdrovická, 21.12.2018, videné 528-krát

„Zostávam, pokračujem vo výskume u vás,“ so skromným úsmevom, ale s iskrou v očiach odpovedala na otázku o svojej ďalšej vedecko-výskumnej ceste Inna Melnyk, PhD., ktorá posledné tri roky pôsobila v Ústave geotechniky SAV v Košiciach v rámci programu SASPRO. 

Rodáčka z hlavného mesta Ukrajiny vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Ukrajinskej štátnej pedagogickej univerzity M. P. Drahomanova v Kyjeve, odbor biológia a chémia. Už počas štúdia pracovala na katedre a v laboratóriu a tak sa akosi prirodzene začala viac orientovať na chémiu. Doktorandské štúdium absolvovala na Ústave chémie povrchov Národnej akadémie vied Ukrajiny (NAVU), získala titul PhD. v odbore Fyzika a chémia povrchov a v roku 2016 jej Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny priznalo vedecký stupeň samostatný vedecký pracovník. Jej výskumné zameranie spočíva v jednej z najsľubnejších oblastí chémie povrchov – venuje sa príprave nových funkcionalizovaných materiálov pomocou sol-gel a template syntézy. Uvedené materiály s radom jedinečných vlastností je možné využiť pri riešení problémov environmentálnych záťaží, ako aj zdravotných rizík.

Pracovný životopis Inny Melnyk má veľa odsekov, bola na vedeckých stážach vo Francúzsku, Taliansku i Nemecku, získala viacero štipendií, pôsobila ako spoluriešiteľka i zodpovedná riešiteľka mnohých medzinárodných projektov. „Jeden z nich bol výskumný projekt v rámci Medzinárodnej akademickej dohody medzi NAVU a SAV pod názvom Funkcionalizované magnetické materiály na odstraňovanie toxických látok z vôd. Spolupracovala som so slovenskými vedcami z Ústavu geotechniky SAV v Košiciach. I keď sme sa predtým poznali z rôznych konferencií i odborných článkov, práve pri riešení spoločného projektu sme sa zblížili a vznikol nápad zapojiť sa do programu SASPRO,“ vracia sa Inna Melnyk o pár rokov späť. Rozhodla sa uchádzať o trojročný výskumný pobyt na Ústave geotechniky SAV v Košiciach a uspela v spolupráci s Ing. Miroslavou Václavíkovou, PhD., zodpovednou riešiteľkou za ÚGt SAV, projektom BISILMAG: Bi-funkčné sferické častice na báze kremíka a magnetitu pre čistenie vôd (Bifunctional Silica and Magnetite Spherical Partices with Tailored Porosity and Surface Chemistry for Complex Water Treatment).

„Tento trojročný projekt spojil odbornosť vedcov v dvoch príbuzných vedných oblastiach – syntéza a funkcionalizácia  mezoporéznych látok na báze oxidu kremičitého na ukrajinskej strane a bohaté skúsenosti v oblasti sorbentov na báze oxidov železa, ich fyzikálno-chemickou charakterizáciou a ich aplikáciou pri čistení vôd na slovenskej strane,“ priblížila spoločné dielo M. Václavíková. Prezradila na ukrajinskú kolegyňu, že viac ako prípravám na vianočné sviatky sa aktuálne venuje finalizácii knižnej publikácie Biocompatible Hybrid Oxide Nanoparticles for Human Health pre Vydavateľstvo Elsevier.  

Inna Melnyk si pochvaľuje svoje rozhodnutie spred štyroch rokov prísť na Slovensko. „S Košicami i novým pracoviskom som sa zžila veľmi rýchle. Vďaka kolegom z ústavu som bola ušetrená od počiatočných problémov s vybavovaním rôznych povolení na pobyt a prácu,  s nájdením vhodného bývania a školy pre deti. To bolo pre mňa kľúčové, lebo som chcela, aby za mnou prišla aj moja rodina – syn Kostiantyn a dcéra Liza. Manžel má výhodu, môže pracovať aj z domu pre zamestnávateľa v Kyjeve. Podarilo sa a ja kolegom ďakujem aj touto cestou,“ vyznala sa ukrajinská vedkyňa, autorka mnohých prác v zahraničných karentovaných časopisoch.  

„Melnyky“, ako nazýva svoju najbližšiu rodinu, sa na východe Slovenska rýchlo udomácnili. Jazykovú bariéru, ktorá ani tak veľmi nehrozila,  prekonala najrýchlejšie 11-ročná dcérka, ktorá dokonca recituje po slovensky bez prízvuku. Kosťa končí základnú školu a má pred sebou výzvu v podobe prijímačiek na prestížne košické gymnázium, kde dominuje fyzika a matematika. Podľa mamy je v nich dobrý, ako aj v streľbe a plávaní, ktorým sa venuje. Mama Inna tiež takmer plynule hovorí po slovensky, zdokonaľuje sa týždeň čo týždeň na kurze slovenčiny. „Z toho môžete usúdiť, že som mala záujem zostať na Slovensku i Ústave geotechniky SAV. Som spokojná s dobrými pracovnými podmienkami, vybavením laboratórií, prísunom financií na chemikálie, možnosťou skúmať všetko, čo potrebujem a chcem, s účasťou na konferenciách (za tri roky ich bolo zhruba dvadsať). Ľudia v ústave i v meste sú príjemní, Košice sú krásne. Často chodíme do divadla, radi oddychujeme vo Vysokých Tatrách. Navyše nám u vás chutí, najmä kačacie stehná, knedle i vyprážaný syr.“

Základom pre pokračovanie  je i podaný návrh projektu APVV, už schválený nový projekt VEGA, konajúci sa projekt v rámci Horizont 2020, a ďalšie v rámci Medziakademickej dohody. „Viaceré sú v procese posudzovania, ale ja som optimistka,“ hovorí vedecká tajomníčka Miroslava Václavíková.

Je fajn, ak chémia popri laboratóriu funguje aj medzi ľuďmi.     

Katarína Čižmáriková

Foto: autorka a archív I. Melnyk

Príloha

Inna Melnyk strávila v laboratóriách Ústavu geotechniky SAV v Košiciach tri roky. Rada bude pokračovať.
Príloha

Dve zodpovedné riešiteľky projektu BISILMAG – Ukrajinka Inna Melnyk a za slovenskú stranu Miroslava Václavíková.
Príloha

Rodine Melnykovcov sa na Slovensku páči.