Aktuality

Zasadal Snem SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 19.12.2018, videné 682-krát

Hlavnou témou Snemu SAV, ktorý sa konal 18. decembra v Aule SAV v Bratislave na Patrónke, boli Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2019. Okrem toho sa snem zaoberal aktuálnou situáciou v SAV. Na programe bolo aj porovnanie legislatívy, financovania, hodnotenia a výkonnosti SAV a Akadémie vied ČR.

Na časti zasadnutia, ktoré sa týkalo aktuálnej situácie SAV, sa na vlastnú žiadosť akceptovanú Výborom Snemu SAV zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Andrej Rusnák a Robert Szabó.

Predseda SAV Pavol Šajgalík informoval o stave príprav novely Zákona o SAV. Vecný zámer novely 15. novembra 2018 prerokovala Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie SR (RVVTI). Diskusia k tomuto bodu na rokovaní snemu prekvapivo poukázala na existenciu dvoch znení uznesenia RVVTI k Vecnému zámeru zákona o Slovenskej akadémii vied. Kým pôvodné uznesnie, podpísané predsedom RVVTI a jej tajomníčkou (sken dokumentu bol doručný predsedovi SAV), ukladalo ministerke dopracovať návrh vecného zámeru v zmysle diskusie na rokovaní RVVTI a predložiť ho na jej marcové zasadanie, zmenená textácia uznesenia už túto povinnosť neobsahuje. Predseda SAV, ktorý je súčasne podpredsedom RVVTI, o tejto zmene uznesenia nebol oficiálne informovaný, dozvedel sa o nej až na zasadaní snemu z vyjadrenia A. Rusnáka. Vecný zámer zákona o Slovenskej akadémii vied sa v súčasnosti nachádza medzi nezaradenými materiálmi predloženými na rokovanie vlády SR Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Predseda SAV sa tiež vyjadril k záverečnej správe NKÚ k transformácii Slovenskej akadémie vied , podľa ktorej „zákon upravujúci transformáciu organizácií SAV nebol dobre pripravený“.

Materiál o porovnaní legislatívy, financovania, hodnotenia a výkonnosti SAV a AV ČR, ktorý predniesol Peter Samuely, podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie, zobral snem na vedomie.

Druhá časť snemu sa venovala Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2019. SAV bude v roku 2019 hospodáriť so sumou 69,411 mil. eur. Snem dokument odsúhlasil s pripomienkou, oddelenia vied SAV prerozdelia maximálne 10% objemu prostriedkov na platy na základe výkonového financovania. (an)

Príloha

SAV