Aktuality

Vedci SAV vyučovali na školách Trnavského kraja

Vložil(a): S. Ščepán, 30.11.2018, videné 382-krát

V rámci projektu Raodshow mladých vedcov po školách vycestovali doktorandi Slovenskej akadémie vied tentokrát na dve základné školy a gymnázium. Namiesto učiteľov odučili hodiny chémie, biológie a etiky na základnej škole v Gabčíkove a Dunajskej Strede a vyučovací deň zakončili na gymnáziu v Galante.

Evelína Kalocsaiová z Ústavu molekulárnej biológie SAV hovorila o kliešťoch a chorobách, ktoré prenášajú. Lukáš Jakl z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV prednášal o genetike, vysvetľoval súvis medzi poškodením génov a vznikom nádorových ochorení.

„Okolnosti vzniku nádorových ochorení – to je už možno iný uhol pohľadu ako len ten, ktorý je daný žiakom pedagogickými osnovami. V prvom rade som sa snažil vysvetliť im, čo môžu vo svojom živote zmeniť, aby vedeli účinnejšie predchádzať nádorovým ochoreniam,“ povedal Lukáš Jakl.

Simona Andraščíková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV sa zamerala na postoje a predsudky. „To, aké máme názory, ovplyvňuje naše správanie sa voči druhým. Dôsledky môžu byť viac alebo menej závažné,“ vysvetľovala mladá vedkyňa žiakom.

Projekt Roadshow mladých vedcov po školách odštartovala Slovenská akadémia vied v uplynulom školskom roku, pričom navštívila všetky kraje Slovenska. Týmto chce nielen popularizovať a zatraktívňovať vedu mladým, ale najmä zdôrazňovať význam overených informácií a faktov, na základe ktorých by si mala spoločnosť utvárať názory a postoje.

Monika Hucáková

 

 

Príloha

Lukáš Jakl z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV prednášal o genetike.
Príloha

Evelína Kalocsaiová z Ústavu molekulárnej biológie SAV hovorila o kliešťoch a chorobách.
Príloha

Účastníci projektu v Trnavskom kraji.