Aktuality

Colné bariéry brzdia rozvoj svetového obchodu

Vložil(a): S. Ščepán, 30.11.2018, videné 343-krát

Viaceré riziká súčasného vývoja a ich negatívny vplyv nielen na medzinárodné obchodné vzťahy, globálnu ekonomiku, ale aj na vzťahy medzi krajinami aj spoločenstvami charakterizujú posledné obdobie vo svete. Uviedol to vo štvrtok v Bratislave predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók na konferencii venovanej rizikám vývoja svetového obchodu v dôsledku zavádzania nových ciel, sankcií a ďalších reštriktívnych opatrení.

Pripomenul tiež, v kontexte obchodných či informačných konfliktov, že vojna je vždy prejavom neschopnosti nájsť racionálne a správne riešenia. Napokon, aj tento druh vojen má svoj deštrukčný dosah a môže byť predzvesťou dramatickej deštrukcie s fatálnymi dôsledkami.

Na odbornej konferencii v Bratislave sa v rôznych pádoch a súvislostiach skloňovali riziká vývoja svetového obchodu. Karl Brauner, námestník generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie (World Trade Organization WTO) na svojej prvej návšteve Slovenska okrem iného zdôraznil, že dnes sme nielen svedkami, ale aj priamymi účastníkmi a aktérmi turbulentného vývoja. A to nielen v medzinárodných vzťahoch, vo vývoji svetovej ekonomiky, ale aj v medzinárodnom obchode. Zásadné zmeny sa dotýkajú samotného predmetu obchodovania, metód obchodovania, ako aj kľúčových hráčov v medzinárodných vzťahoch a globálnej ekonomike. Zároveň priblížil aj prínosy WTO na rozvoj štátov, ich ekonomík, zamestnanosti a celkového pokroku. Podľa neho stavanie colných bariér, reštriktívne opatrenia zavádzané niektorými štátmi sú kontraproduktívne a brzdia celkový rozvoj.

Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, pripomenul význam WTO pre Európsku úniu ako celku, ako aj pre samotné Slovensko. Na strane druhej zdôraznil, že už by sa mal zmeniť status niektorých štátov, ktoré sú charakterizované ako rozvojové, pričom sa podľa výkonu ich ekonomík už zaraďujú medzi vyspelé krajiny a čerpajú stále výhody patriace pre rozvojové krajiny.

Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV posúval svoje námety od analyzovania súčasného stavu do hľadania potrebných reforiem Svetovej obchodnej organizácie a svetovej ekonomiky. Zdôrazňoval potrebu obnovenia dôvery v geopolitickom a obchdnom priestore, dôraz na riešení súdnych sporov, podporu malých a  stredných podnikov, ale aj uľahčenie colných postupov, ktoré sú pod vplyvom snahy o získanie regionálnych výhod čoraz komplikovanejšie.

(ta-spn) 

Príloha

Karl Brauner, námestník generálneho riaditeľa WTO.
Príloha

Peter Mihók na konferencii venovanej rizikám vývoja svetového obchodu.