Aktuality

Pozitívny výhľad aj hroziaca obchodná vojna

Vložil(a): S. Ščepán, 29.11.2018, videné 277-krát

Pri príležitosti vydania vedeckej monografie „Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Pozitívny výhľad aj hroziaca obchodná vojna“ zorganizoval 29. novembra Ekonomický ústav SAV  v spolupráci s Ústavom ekonómie a manažmentu  Ekonomickej univerzity v Bratislave konferenciu, na ktorej odznelo viacero pozoruhodných prezentácií na tému vývoja súčasnej globálnej ekonomiky.

Po úvodných príhovoroch prorektora Ekonomickej univerzity profesora Rudolfa Siváka a riaditeľa Ekonomického ústavu SAV profesora Juraja Sipka predstavil  profesor Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. kolektív autorov monografie. Zaoberal sa aj vývojom globálneho obchodu a vývojom regionálneho a globálneho outputu. Ing. Vanda Vašková, PhD. zvýraznila pokračujúcu expanziu a vývoj neistoty v Európskej únii a Ing. Boris Hošoff, PhD. nadviazal obchodnými vojnami a štrukturálnymi reformami v USA a Japonsku. Zaujali aj ďalšie prezentácie o fiškálnych rizikách v súčasnej globálnej ekonomike, o migračnej kríze aj o kontexte geopolitiky a vývoji globálnej ekonomiky.

Každoročná konferencia, ako zdôraznil profesor Rudolf Sivák, je neoddeliteľnou súčasťou spolupráce SAV a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá prináša synergické efekty. Formou riešenia spoločných projektov, v spoločných publikáciách, členstvom vo vedeckých radách inštitúcií. Vzhľadom na dynamický vývoj svetovej ekonomiky sa desať rokov po svetovej kríze profesor Juraj Sipko zaoberal na konferencii súborom desiatich otázok o dôsledkoch a trendoch vývoja. Okrem iného hovoril o súvislostiach rastu svetového HDP, o disparite príjmov, aj o eskalácii svetového obchodu, o klimatických zmenách a ich ekonomických dôsledkoch,  aj o multilateralizme. Analyzoval aj príčiny, prečo nie je  obnovenie dôvery v súčasnej globálnej ekonomike dostatočné. Konferenciu uzavrela podnetná diskusia, inšpiratívna pre odbornú sféru aj pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Text a foto: Stano Ščepán  

 

 

Príloha

Profesor Juraj Sipko.
Príloha

Príhovor profesora Rudolfa Siváka.
Príloha

Účastníci konferencie.