Aktuality

Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek

Vložil(a): A. Nozdrovická, 22.11.2018, videné 275-krát

Ústav svetovej literatúry SAV pozýva na prednášku Marcela Forgáča a Milana Kendru z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity na tému Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek. Uskutoční sa v stredu 28. novembra o 14. h v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave v areáli SAV na Patrónke.

Prednáška spojená s prezentáciou čísla 2/2018 časopisu World Literature Studies reflektuje spektrum podnetov a dôsledkov, ktoré vyplývajú z povahy literárnych fikcií vytvorených filozofmi a filozofkami. Medzi tieto podnety patrí napríklad otázka, ako literárne útvary využívajú príznaky filozofického diskurzu vo funkcii jedného z významotvorných princípov. V prednáške sa pokúšame uchopiť estetické koncipovanie realizované v literárnych fikciách filozofov a filozofiek ako postup, ktorý navrhuje priestor na to, aby sa filozofické tézy uvoľnili z referenčno-kognitívneho rámca a boli preverované či valorizované ikonicko-zážitkovým spracovaním. Referencialita týchto téz sa v umeleckom texte nestráca, ale mení sa ich funkčné zameranie – stávajú sa významom umeleckého tvaru.

Jednotlivé príspevky tematického čísla uvádzajú autorské stratégie a textotvorné postupy diel filozofických osobností do centra pozornosti  viacerých literárnovedných metodológií – prednáška si kladie za cieľ reflektovať aj tieto horizonty.  Svojou rozmanitosťou spoločne reprezentujú snahu odpovedať na otázky o schopnosti vybraných textových útvarov niesť príznaky filozofického diskurzu a zároveň nadobúdať, resp. potvrdzovať funkčnú estetickú štruktúru.

O prednášajúcich TU.

Jana Cviková

Príloha

ÚSvL SAV