Aktuality

Východ Slovenska láka archeológov

Vložil(a): A. Nozdrovická, 20.11.2018, videné 301-krát

Prezentovanie aktuálnych výsledkov terénneho a teoretického výskumu východného Slovenska bolo náplňou v poradí už 27. stretnutia východoslovenských archeológov, ktoré v Košiciach zorganizovali Archeologický ústav SAV a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV.

V aule budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici v Košiciach privítal vedúci Oddelenia pre výskum východného Slovenska Mgr. Rastislav Hreha, PhD., kolegov zo SAV i z múzeí, s ktorými úzko spolupracujú. Toto stretnutie je výbornou príležitosťou na výmenu skúseností, o čom svedčil aj záujem dvoch desiatok archeológov vystúpiť s prezentáciou.  Ako prvý vystúpil Mgr. Tomáš Nováček, PhD., so stručným zhodnotením výsledkov výskumu pohrebiska v Nižnej Myšli (okres Košice-okolie), ktorý realizujú už vyše 40 rokov a celý svoj profesionálny život sa mu venuje PhDr. Ladislav Olexa. Archeológovia tu odkryli a preskúmali okolo 800 hrobov z doby bronzovej v lokalite Várhegy (Hradný vrch) a objavili nálezy z otomanskej kultúry.    

Cenné je, že na východoslovenskom stretnutí sa pravidelne zúčastňujú aj pamätníci, ktorí vtlačili svoju pečať do histórie košického pracoviska i celého ústavu a ktorých aj po odchode do dôchodku zaujímajú výsledky práce ich mladších kolegov. Takou dobrou dušou domácej i medzinárodnej spolupráce je PhDr. Mária Lamiová – Schmiedlová, CSc., ktorá často pracovala s maďarskými, ukrajinskými i poľskými archeológmi. Vystúpila s prednáškou, spomienkou na prof. Alfreda Piffla, profesora-historika dejín architektúry so zaujímavým osudom, ktorý sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o zrekonštruovanie Bratislavského hradu a navrátenie jeho starej slávy. 

V ďalších vystúpeniach odzneli informácie o výskumoch napr. v transkarpatskej oblasti, Trhovišti, Levoči, v obci Zemplín, vo Finticiach, na hrade Vinné, na trase plynovodu Slovensko – Poľsko a inde. Na východnom Slovensku čaká na archeológov ešte mnoho tajomstiev.     

Text: Katarína Čižmáriková

Foto: Katarína Čižmáriková a Alica Marková

Príloha

Rastislav Hreha, vedúci košického oddelenia pre výskum východného Slovenska AÚ SAV, otvoril stretnutie archeológov.
Príloha

Pohľad na účastníkov
Príloha

Významná archeologička Mária Lamiová pri svojom vystúpení