Aktuality

Pankreatické ostrovčeky skvalitnia cukrovkárom život

12.10.2018, otvorené 840-krát

 

Výskumný tím pod vedením riaditeľa Ústavu polymérov SAV Igora Lacíka vyvíja nový spôsob kontroly hladiny cukru v tele diabetických pacientov. Ide o transplantáciu pankreatických ostrovčekov, ktoré sú chránené pred imunitným systémom obalením (enkapsuláciou) v polymérnych mikrokapsulách a ktoré tak môžu dlhodobo kontrolovať fyziologickú hladinu cukru bez použitia škodlivých imunosupresív. Skupina slovenských vedcov spolu so zahraničnými partnermi plánujú už čoskoro predklinické experimenty – mikrokapsuly budú testovať v organizmoch primátov. Do tela makakov budú implantovať mikroenkapsulované ostrovčeky obalené polopriepustnou polymérnou membránou vyvinutou na Ústave polymérov SAV. 

„Náš systematický prístup testovania desiatok variantov tzv. multikomponentných mikrokapsúl je možné pokladať za unikátny oproti prístupu ostatných tímov vo svete, pretože poskytuje možnosť optimalizácie mikrokapsúl na základe transplantačných výsledkov. Nedávne výsledky z transplantácie enkapsulovaných ľudských ostrovčekov do diabetických myší ukazujú na to, že naša stratégia nájsť vhodných biokompatibilných mikrokapsúl je veľmi nádejná,“ povedal Igor Lacík, riaditeľ Ústavu polymérov SAV.

Vyvíjané mikrokapsuly musia byť predovšetkým biokompatibilné, a teda ich telo musí prijať, akoby boli jeho prirodzenou súčasťou. Nemali by ovplyvňovať imunitný systém, enkapsulované ostrovčeky by mali byť životaschopné s dlhodobou funkčnosťou. Okrem Ústavu polymérov SAV sú do projektu zapojení CellTrans, Inc., Chicago (USA), NTNU Trondheim (Nórsko) a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., v Prahe.

O výskume na tému vývoja polymérnych mikrokapsúl s účasťou aj Ústavu polymérov SAV písal nedávno aj prestížny vedecký časopis Nature Biomedical Engineering. „Mikrosféry na báze enkapsulačného materiálu prezentovaného v tomto článku a spôsobu transplantácie môžu predstavovať klinické riešenie pre diabetických pacientov hlavne s nekontrolovaným výskytom hypoglykémie,“ povedal Igor Lacík.

Cukrovka postihuje asi 10 percent svetovej populácie. Znižuje kvalitu a dĺžku života a tieto negatívne dôsledky by mohla výrazne eliminovať transplantácia funkčných pankreatických ostrovčekov chránených pred imunitným systémom polopriepustnou membránou. Ústav polymérov SAV získal pre tento výskum uplynulý rok prestížny dvojročný projekt financovaný Enkapsulačným konzorciom JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation). Ide o vedúcu globálnu organizáciu, ktorá podporuje  výskum cukrovky typu I.

Monika Hucáková

Foto: arcvív

Príloha

Enkapsulované ostrovčeky
Príloha

Igor Lacík, riaditeľ Ústavu polymérov SAV