Aktuality

Spolupracuje s Archeologickým ústavom SAV už roky

Vložil(a): A. Nozdrovická, 11.10.2018, videné 367-krát

Možno to znie trochu ako pritiahnuté za vlasy, ale vzhľadom na to, ako dlho existuje samostatná Slovenská či Maďarská republika, sa Péter Prohászka, maďarský doktorand na SAV v rámci programu SASPRO, venuje vlastne „domácim veciam“. Jeho projekt má názov: Archival archeol – Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch územia Slovenska. Náleziská, s ktorými sa počas svojej práce stretáva, si pamätajú určite ešte viac ako „len“ rakúsko-uhorskú monarchiu.

Kým sa však Péter dostal do SAV v rámci projektu SASPRO, vyštudoval archeológiu na univerzite Loránda Eőtvősa v Budapešti. „Ukončil som špecializáciu pre rímsko-provinciálne obdobie, resp. obdobie sťahovania národov. Témou mojej diplomovej práce bolo spracovanie vandalských nálezov z Ostrovian (chotár tejto obce v Sabinovskom okrese bol nepretržite osídlený od obdobia neolitu – pozn. aut.). Pri práci využíval aj archívne a literárne fondy a nakoniec sa mu podarilo rekonštruovať nálezový celok kniežacieho hrobu. Doktorskú dizertáciu venoval systému kontaktov medzi barbarskými kmeňmi Karpatskej kotliny a Rímskou ríšou. Pracoval ako muzeológ v Maďarskom národnom múzeu, v múzeu v Tate, pôsobil na univerzite v Szegede, prednášal v Budapešti a vo Viedni. „No, v monarchii...,“ usmeje sa. Takže Slovensko zasa muselo prísť – opätujeme úsmev.

„S vedeckými pracovníkmi Archeologického ústavu SAV som už dlhodobo v kontakte. S profesorom Titusom Kolníkom som začal komunikovať ešte počas písania svojej diplomovej práce. Neskôr som spolupracoval aj s ďalšími kolegami, s Vladimírom Varsíkom, Alexandrom Ruttkayom, Karolom Pietom,“ rozhovorí sa o spolupráci so slovenskými kolegami.

S kolegom Gabrielom Nevizánskym už skôr publikovali viaceré štúdie, ktoré sa viažu k projektu. „Archeologické pamiatky z územia Slovenska, ako aj výskumné aktivity boli stále v centre mojej pozornosti. Centrum uvedených výskumných aktivít z obdobia praveku a stredoveku je v Archeologickom ústave SAV, kde ma prijal jeho riaditeľ Matej Ruttkay,“ dostávame sa k odpovedi, prečo práve táto téma a prečo Archeologický ústav SAV. „Profesor Alexander Ruttkay aj ako spoluúčastník podporoval môj projekt v rámci SASPRO,“ prízvukuje Péter.

V rámci svojho projektu Péter Prohászka realizoval výskum tzv. archívnej archeológie vo viedenských a budapeštianskych archívoch, múzeách a knižniciach. „Do roku 1918 bolo Slovensko integrálnou súčasťou Uhorského kráľovstva, preto na sledovanom území nájdené archeologické pamiatky (mince, depoty, hroby) sa dostali do fondu Maďarského národného múzea, resp. do viedenských verejných zbierok. Okrem toho v archívoch rôznych iných inštitúcií, spolkov, resp. v pozostalostiach významných osobností sa nachádzajú hlásenia, správy, nákresy, kresby a fotografie, ktoré súvisia s niekdajšou archeologickou činnosťou,“ opisuje projekt Archival archeol maďarský vedec. Na základe týchto dokumentov možno rekonštruovať nálezové okolnosti, resp. celky niekdajších archeologických nálezov. „Toto všetko, evidencia uvedených informácií a ich odborné vyhodnotenie a následné publikovanie je cieľom nášho projektu SASPRO,“ sumarizuje Péter.

Praktické využitie projektu

Zo získaných prameňov sa vytvorila databáza. Okrem toho rôzne informácie, rekonštrukcie nálezových okolností a nálezových celkov Péter Prohászka publikoval zhruba v 50 publikáciách v maďarskom, slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Nemalá bola aj pomoc slovenským kolegom, ktorí ho požiadali o odborné informácie. Viaceré štúdie publikoval so slovenskými spoluautormi.

Spolupráca Pétera Prohászku so SAV sa ukončením projektu SASPRO v septembri neskončila.
„Po ukončení projektu SASPRO naďalej zostávam v kontakte s Archeologickým ústavom SAV, pretože mnohé spoločné práce sú ešte naplánované. S riaditeľom AÚ SAV sme sa dohodli, že v rámci ERC Consolidator sa budem uchádzať o podobný projekt, ktorý som realizoval v rámci SASPRO, pričom by som ho rozšíril na celú Habsburskú monarchiu,“ dodáva P. Prohászka.

Andrea Nozdrovická

Foto: Vladimír Šimíček a archív PP

Príloha

Maďarský vedec Péter Prohászka pokračuje v spolupráci so SAV.
Príloha

Ukážka práce maďarského archeológa