Aktuality

Novým predsedom výboru OZ SAV je Peter Magdolen

Vložil(a): A. Nozdrovická, 8.10.2018, videné 1029-krát

Vo štvrtok 4. októbra sa uskutočnila Mimoriadna rada OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnili delegáti 37 zo 43 základných organizácií OZ SAV priamo alebo prostredníctvom videokonferencie. Zástupca Predsedníctva SAV František Simančík a zástupcovia MŠVVaŠ SR Marek Hajduk, Robert Szabo a Andrej Rusnák informovali odborárov o súčasnom stave transformácie a prebiehajúcich rokovaniach. Do výboru OZ bola zvolená nová členka Ľubica Urbániková z Ústavu molekulárnej biológie SAV.

Mimoriadna rada OZ SAV prijala nasledujúce uznesenie:

Andrej Rusnák svojím konaním stratil dôveru výboru a členskej základne vykonávať funkciu predsedu OZ SAV. Svojím dobrovoľným odstúpením z funkcie predsedu a člena výboru uľahčil vyriešenie vzniknutej situácie.

Mimoriadna rada OZ SAV ukladá výboru OZ SAV pri rokovaniach o procese transformácie SAV na v. v. i. presadzovať, aby tento proces bol transformáciou a nie zakladaním nových organizácií a bola zachovaná kontinuita pracovno-právnych vzťahov.

Po zasadnutí mimoriadnej rady sa uskutočnila schôdza nového výboru OZ SAV a za nového predsedu zvolil Petra Magdolena. (r)

Príloha

OZ SAV