Aktuality

Osobnosti medzi deťmi

Vložil(a): S. Ščepán, 4.10.2018, videné 406-krát

Hoci veľkú časť posádok vedeckých stánkov Slovenskej akadémie vied na Európskej noci výskumníkov zvyknú tvoriť doktorandi, medzi tými, ktorí v nich v piatok v bratislavskej tržnici vítali návštevníkov akcie boli aj skúsené vedecké osobnosti. Jednou z nich bol prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., vedúci oddelenia zobrazovacích metód Ústavu merania SAV.

Obklopený školákmi vysvetľoval, ktoré časti svojho výskumu sa spolu s kolegami rozhodli predstaviť. „Prezentujeme napríklad model atómu vodíka – jadro vodíka a elektrón, ktorý sa pohybuje v magnetickom poli. Máme niekoľko modelov, ktoré to zobrazujú, prezentujeme tiež rôzne obrázky na princípe magnetickej rezonancie, chválime sa tým, že máme v ústave dva tomografy,“ povedal.

Ústav sa podujal predstaviť vo svojom vedeckom stánku, ktorý  označil názvom Tomografia – pohľad do vnútra objektov, princípy fungovania tomografických metód na princípe magnetickej rezonancie a röntgenového zobrazovania, ich rozdielnosti a možnosti ich použitia v medicíne, biológii, technike či materiálovom výskume.

„Prezentujeme mechanický princíp rezonancie a tiež celý rad magnetických kvapalín, ktoré sa – laicky povedané – zúčastňujú na perfektnom zobrazení toho, čo nie je možné vidieť normálnym spôsobom. Napríklad botanických vzoriek, skrytých znakov na bankovkách, či dokumentoch...,“ vysvetlil. Ale tomografia zabezpečuje napríklad aj mikroskopické pohľady dovnútra malých živočíchov. Podľa profesora Ivana Frolla sa mladým návštevníkom stánku ukážky páčili, „...napríklad, po prvý raz vidia na vlastné oči, ako vyzerá magnetické pole“.

Tento vedec, ktorý má s popularizáciou vedy bohaté skúsenosti, považuje akcie ako je Európska noc výskumníkov za mimoriadne dôležité najmä pre deti. „Ide o to, aby prácu vedca považovali pri rozhodovaní o budúcom povolaní za zaujímavú. A pre nás je tiež dôležité, aby spoznali atraktívnu stránku technických vied,“ dodal. Zdôraznil však, že pri popularizačných akciách je dôležité nájsť spôsob, ako vysvetliť prácu vedca zrozumiteľným spôsobom. Kým detským návštevníkom stánku sa podľa neho páčia ukážky, dospelí sa viac zaujímajú o aplikácie. „Pýtajú sa načo je to dobré, ako ďaleko sme s výskumom...“, dodal.

(pod)

Foto: Vladimír Šimíček

 

 

Príloha

Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. medzi návštevníkmi.