Aktuality

Stredoeurópske národy v rakúsko-uhorskej monarchii

Vložil(a): S. Ščepán, 4.10.2018, videné 264-krát

V dňoch 4. a 5. októbra sa v Budapešti koná prestížna vedecká diskusia za účasti popredných historikov z Írska, Maďarska, Srbska, Francúzska, Veľkej Británie, Rakúska, Chorvátska a Slovenska na tému: Pozlátaná rodina: Stredoeurópske národy v rakúsko-uhorskej monarchii.

SAV zastupuje na konferencii PhD. Ondrej Ficeri z Centra spoločenských a psychologických vied. Ústredná téma je vzhľadom na aktuálne sté jubileum rozpadu niekdajšej monarchie minoriadne zaujímavá medzi vedcami, ktorí skúmajú imperiálne štúdiá, nacionalizmus, socialistické hnutia a procesy modernizácie. (r)
 

Príloha

Budapešť kongerencia.jpg