Aktuality

Cenu a Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Vložil(a): A. Nozdrovická, 3.10.2018, videné 242-krát

Fond dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej a občianske združenie Natura v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasujú 3. ročník súťaže o Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej  a 2. ročník súťaže o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. Termín na podávanie nominácií na cenu a žiadostí o štipendium je 30. november 2018.

V roku 2016 vznikla vďaka finančnej podpore Ing. Viliama Sedlára, manžela Ludmily Sedlárovej-Rabanovej, prvej genetičky na Slovensku, iniciatíva, ktorej cieľom je podporiť a oceniť ľudí dosahujúcich výnimočné výsledky v oblasti genetiky, teda práve v oblasti, ktorej „reštart“ na Slovensku bol možný aj vďaka Ludmile Sedlárovej-Rabanovej. Od roku 2017 k nomináciám na Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej pribudla aj možnosť uchádzať sa o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej podporujúce krátokodobé zahraničné pobyty pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. V roku 2017 bolo na Katedre genetiky PrirF UK otvorené Laboratórium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej.

Slávnostný ceremoniál udeľovania sa uskutoční 10. decembra 2018 od 16. h v Prezentačnom centre AMOS (Prírodovedecká fakluta UK, Bratislava).

Podrobnejšie informácie aj s inštrukciami na podávanie návrhov nájdete na stránkach:

http://www.naturaoz.org/LSR.html

http://www.naturaoz.org/CenaLSR.html

http://www.naturaoz.org/StipendiumLSR.html

(r)

Foto: archív

 

Príloha

Ludmila Sedlárová-Rabanová, prvá slovenská genetička