Aktuality

Slovensku sa podarilo získať európskeho „vedeckého Oscara“

16.8.2018, otvorené 1941-krát

 

Slovensku sa podarilo získať pomysleného európskeho "vedeckého Oscara". Európska výskumná rada (European Research Council ) schválila a odporučila na financovanie projekt Jána Tkáča z Chemického ústavu SAV, v. v. i., v oblasti diagnostiky rakoviny prostaty inovatívnymi metódami. Ide zatiaľ o jediný ERC Proof of concept  grant na Slovensku, ktorý táto prestížna európska vedecká autorita odsúhlasila. Projekt vznikol aj s multiexpertnou podporou významného slovenského vedca Pavla Čekana (CEO Multiplex DX) a Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá reflektuje dlhodobú stratégiu rozvoja biomedicínskeho aplikovaného výskumu na Slovensku.

Cieľom grantu je aplikácia výsledkov základného výskumu do biomedicínskej praxe. Projekt zahŕňa komerčnú stratégiu, spôsob naplnenia regulačných podmienok, marketingovú stratégiu a predaj, cenovú analýzu a ekonomický potenciál produktu. V projekte sa kladie dôraz na diagnostiku rakoviny prostaty stanovením zmien v zložení sacharidov (glykánov) na povrchu prostatického špecifického antigénu (PSA). V súčasnosti sa na diagnostiku ochorenia používa najmä stanovenie množstva PSA v krvi, tá je však značne nepresná. Analýza konkurencie ukazuje, že slovenské riešenie môže poskytnúť signifikantne lepšie parametre diagnostiky so značnou cenovou výhodou, a tým pádom sa uplatniť v klinickej praxi v celosvetovom rozsahu.

Vedci Ján Tkáč a Tomáš Bertók, ktorí už založili aj startup firmu Glycanostics predpokladajú, že príprava diagnostických kitov sa bude realizovať v dvoch formách – klinické testy pre onkologické pracoviská, nemocnice či domáce testy pre bežnú verejnosť. Výsledky tejto vedecko-výskumnej činnosti by mohli byť uvedené na trh v roku 2021.

Monika Hucáková

Foto: autorka

Príloha

Na tlačovej konferencii informovali o projekte jeho autor Ján Tkáč (v strede), podpredseda SAV Peter Samuely (vpravo) a riaditeľ Chemického ústavu SAV Miroslav Koóš.
Príloha

Z tlačovej konferencie