Aktuality

Ministerka núti SAV k porušeniu zákona

Vložil(a): S. Ščepán, 10.8.2018, videné 988-krát

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR protizákonne odmieta zapísať 47 verejných výskumných inštitúcií SAV do registra. Už 41 dní sú právnickými osobami, ktoré nečinnosťou ministerstva nikde nefigurujú, nemôžu byť partnerom pre akúkoľvek spoluprácu, ani žiadateľom. Zo zákona od 1. júla 2018 vznikli, prešiel na nich majetok aj právne vzťahy, riaditelia sú štatutármi, zamestnávajú pôvodných zamestnancov.

Tento existujúci stav nemôže zmeniť ani novela zákona o SAV schválená parlamentom 17.06.2018 a vetovaná prezidentom. Novela nerieši existenciu verejných výskumných inštitúcií (VVI) od 1. júla 2018 až do jesene, kedy bude novela najskôr opäť schválená. Výsledkom by predovšetkým bolo, že organizácie SAV nakoniec môžu prísť o majetok, ktorý bol v správe SAV a na základe riadneho súpisu už prešiel do ich vlastníctva. Išlo by fakticky o zoštátnenie bez náhrady.

Súčasný neprávny stav vyrieši iba dlho meškajúci zápis do registra, pretože SAV si splnila všetky zákonné povinnosti a predložila všetky dokumenty, čo dnes už nepopiera ani ministerstvo školstva. Ministerstvom namietané neskoršie predloženie časti podkladov, ktoré spoluspôsobilo ministerstvo komunikáciou na poslednú chvíľu, nie je prekážkou pre zápis. SAV sa preto nemá čoho obávať, lebo je v práve. Na postupe transformácie podľa paragrafu 21a zákona o SAV bude SAV trvať, aj keby bolo potrebné domáhať sa nápravy súdnou cestou, pretože cestou porušenia platného zákona o SAV nepôjde.

„Šikanovanie SAV už presahuje hranice únosnosti a uplynulé dni spôsobuje inštitúcii a jej organizáciám ťažké materiálne a morálne škody. Agentúra APVV už dostala z ministerstva školstva príkaz, ktorý zastavil financovanie zazmluvnených grantov SAV. Akákoľvek tretia strana nemôže so SAV spolupracovať, pretože existujúcich 47 verejných výskumných organizácií nikde nefiguruje, nie sú zapísané v registri. V priebehu uplynulých troch mesiacov sa stovky zamestnancov snažili splniť požiadavky ministerstva školstva, mnohé aj nad rámec zákona. Dnes už všetci vedia, že zápis do registra sa zasekol na svojvôli ministerstva školstva,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

SAV dodnes nedostala žiadne písomné rozhodnutie alebo vyjadrenie ministerstva, že zápisy do registra podľa paragrafu 21a Zákona o SAV nevykoná. Takéto rozhodnutie by bolo porušením zákona a práv SAV, pretože neexistujú objektívne zákonné dôvody na odmietnutie zápisu. Ministerstvo preto rozhodnutie vydať nechce, pričom si je vedomé, že by zaň nieslo právnu zodpovednosť a odkrylo neudržateľnosť svojich postojov.

„Ministerka zavádza verejnosť a nabáda na porušovanie platného zákona o SAV, keď zrazu tvrdí, že SAV musí podať nové žiadosti o registráciu VVI. Vyzýva k protiprávnemu konaniu, keďže organizácie SAV sa už VVI stali, a preto nemôžu svojvoľne prejsť do likvidácie a byť nanovo založené a vzniknúť. Nie je možné opätovne žiadať o registráciu už existujúcich VVI a tváriť sa, že neexistujú len preto, že to bez opory v zákone požaduje ministerstvo, ktoré odmieta formálne dokončiť transformačný proces podľa paragrafu 21a Zákona o SAV. Cesta prostredníctvom paragrafu 3 – 5 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii je nezákonná. Vyššie postavený štátny orgán si uplatňuje faktickú moc, no ani tá ho neoprávňuje povedať si, že v súčasnosti platný zákon o SAV je zlý, a preto ho netreba dodržiavať,“ povedal predseda SAV.

Slovenská akadémia vied, a teda všetci jej riaditelia a predsedovia vedeckých rád, členovia Predsedníctva a Snemu SAV a členovia Výboru OZ pracovníkov SAV od začiatku jednotne trvajú na začatom procese transformácie podľa paragrafu 21a platného zákona o SAV. Likvidácia existujúcich a založenie nových organizácií podľa paragrafu 3 – 5 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, do čoho núti SAV ministerstvo je protizákonný postup , a preto sa SAV v krajnom prípade bude domáhať nápravy súdnou cestou. Zodpovednosť za vyvolanú právnu neistotu a poškodenie slovenskej vedy ponesie ministerstvo a jeho predstavitelia.

Monika Hucáková

 

 

 

 

Príloha

Záber z tlačovej konferencie na SAV z 10. augusta 2018.