Aktuality

Doplnené stanovisko k aktuálnej situácii

Vložil(a): S. Ščepán, 6.8.2018, videné 863-krát

Stanovisko prijaté na porade riaditeľov, predsedov VR, členov Snemu SAV a Odborového zväzu SAV 03.08.2018 v plnej miere podporuje stanovisko prijaté na porade 13.07.2018 v znení:

Účastníci porady sa zhodli na stanovisku k aktuálnej situácii

Riaditelia a predsedovia vedeckých rád organizácií SAV, a členovia Predsedníctva a Snemu SAV a členovia Výboru OZ pracovníkov SAV, ktorí sa zúčastnili porady dňa 13.7.2018, konštatujú, že je potrebné urýchlene nájsť východisko zo súčasného stavu, keď sa organizácie SAV stali verejnými výskumnými inštitúciami, ale ešte neboli zapísané do registra v.v.i.

Takýmto riešením nemôže byť postup podľa paragrafov 3 až 6 zákona o v.v.i., čiže znovuzaloženie v.v.i., pretože by pri jeho realizácii došlo k zániku pracovnoprávnych a iných zmluvných vzťahov organizácií. To by v praxi znamenalo kolaps SAV ako vedeckej inštitúcie.

Jediné možné východisko vidíme v dokončení transformácie organizácií SAV na v.v.i., v súlade so zámerom zákonodarcu podľa paragrafu 21a platného zákona o SAV.

Toto stanovisko bolo poradou 03.08.2018 doplnené o

Účastníci porady riaditeľov, predsedov VR, členov Snemu SAV, Odborového zväzu pracovníkov SAV, iniciatívy Veda chce žiť v plnej miere podporujú kroky Akadémie s cieľom zabezpečiť kompletnú registráciu ústavov SAV podľa paragrafu 21a platného zákona o SAV. (r)

Foto: Róbert Grznár

 

 

Príloha

Porada riaditeľov, predsedov VR, členov Snemu SAV a Odborového zväzu SAV 03.08.2018.
Príloha

Porada riaditeľov SAV.