Aktuality

Požiadavka – zápis do registra v.v.i.

Vložil(a): S. Ščepán, 3.8.2018, videné 1231-krát

Akokoľvek sa situácia môže zdať pre verejnosť neprehľadná, pre SAV je súčasný stav nezapísania organizácii SAV, ktoré sa stali verejnými výskumnými inštitúciami, do registra v.v.i. - kritický. Iniciatíva „Veda chce žiť“ zvolala 3. augusta ráno protestné zhromaždenie vedcov Slovenskej akadémie vied. Jeho jedinou požiadavkou je neodkladné zapísanie organizácii SAV v rámci transformácie na v.v.i. do registra.

SAV okrem destabilizácie utrpela aj na svojom kredite,“ povedal okrem iného na zhromaždení v areáli SAV na Dúbravskej ceste predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. „Do bodky, ba aj nad rámec zákona o SAV sme splnili požiadavky na registráciu. Posledný mesiac, resp. dva riešime zložitú administratívu. Zatiaľ bez očakávaného výsledku. Vedci sa chcú vrátiť k vede...“

Ing. Ján Tkáč, DrSc., držiteľ prestížneho vedeckého grantu ERC, na konkrétnych príkladoch ilustroval ohrozenie realizácie vedeckých projektov v rámci APVV, Horizontu 2020, resp. Ministerstva zdravotníctva SR v dôsledku spochybňovania aktuálneho právneho statusu SAV zo strany partnerov alebo prepadnutia termínov. V podobnom duchu sa prihovárali na zhromaždení aj ďalší diskutéri, pretože SAV začína byť považovaná, hoci nie vlastnou vinou, za nespoľahlivého partnera...  

Následná porada riaditeľov a predsedov vedeckých rád organizácii SAV v Bratislave potvrdila neakceptovateľnosť súčasného kritického stavu, ako aj potvrdenie stanoviska z rovnakej porady zo dňa 13. júla 2018:

Riaditelia a predsedovia vedeckých rád organizácií SAV, členovia Predsedníctva a Snemu SAV a členovia Výboru OZ pracovníkov SAV, ktorí sa zúčastnili porady dňa 13.7.2018, konštatujú, že je potrebné urýchlene nájsť východisko zo súčasného stavu, keď sa organizácie SAV stali verejnými výskumnými inštitúciami, ale ešte neboli zapísané do registra v.v.i.

Takýmto riešením nemôže byť postup podľa paragrafov 3 až 6 zákona o v.v.i., čiže znovuzaloženie v.v.i., pretože by pri jeho realizácii došlo k zániku pracovnoprávnych a iných zmluvných vzťahov organizácií. To by v praxi znamenalo kolaps SAV ako vedeckej inštitúcie.

Jediné možné východisko vidíme v dokončení transformácie organizácií SAV na v.v.i., v súlade so zámerom zákonodarcu podľa paragrafu 21a platného zákona o SAV. (špn)

Foto: Vladimír Šimíček

 

 

Príloha

Protestné zhromaždenie v SAV.
Príloha

Protestné zhromaždenie v SAV.
Príloha

Protestné zhromaždenie v SAV.