Aktuality

Protokoly o majetku, právach a povinnostiach

Vložil(a): S. Ščepán, 3.8.2018, videné 815-krát

V zmysle § 21a ods. 7 zákona č. 133/2002 Z. z. o SAV v platnom znení dňa 31. júla 2018 predseda SAV a riaditelia verejných výskumných inštitúcií SAV uzavreli protokoly o majetku, právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú z  pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov. Právach a povinnostiach vyplývajúcich aj z iných právnych vzťahov a o peňažných prostriedkoch, ktoré od 1. júla 2018 prechádzajú na verejné výskumné inštitúcie. Prílohami protokolov sú listiny preukazujúce existenciu, obsah a rozsah majetku, práv a povinností verejných výskumných inštitúcií. Protokoly s prílohami pripravili organizácie SAV na základe mimoriadnej inventúry, ktorá prebehla k 30. júnu 2018. Objem týchto protokolov s prílohami je veľký a zodpovedá rozsahu a rôznorodosti právnych vzťahov, ktorých boli a sú organizácie SAV účastníkom počas vyše päťdesiatročnej histórie SAV a jej organizácií. (r)

 

Príloha

Protokoly 1. oddelenie.
Príloha

Protokoly 2. oddelenie.
Príloha

Protokoly 3. oddelenie.