Aktuality

SAV urýchlene potrebuje zápis v registri

Vložil(a): A. Nozdrovická, 31.7.2018, videné 1506-krát

Dňom 1. júla 2018 sa zo všetkých organizácií SAV, ktoré boli rozpočtovými alebo príspevkovými, stali zo zákona verejné výskumné inštitúcie. Ministerstvo školstva ich do dnešného dňa nezapísalo do Registra verejných výskumných inštitúcií a ocitli sa tak v právnom vákuu. Inštitúcie nemôžu nakladať s peniazmi na nákup techniky, služobné cesty si zamestnanci hradia z vlastného vrecka, nie je možné zapájať sa do projektov, grantov. Nezanedbateľná je duševná ujma. V situácii, keď vedci necítia podporu zo strany štátu, ale čelia nezmyselným prekážkam, je atraktivita tohto povolania vážne ohrozená.

Slovenská akadémia vied informovala začiatkom júla ministerstvo školstva o znení právneho výkladu Ústavu štátu a práva, ktoré hovorí o dodaní všetkých potrebných dokumentov aj nad rámec zákona. Keďže ministerstvo školstva k tomuto dokumentu nevydalo stanovisko a nezačalo vo veci konať, Predsedníctvo SAV požiadalo nezávislú právnu kanceláriu o výklad zákona. Na základe právnej analýzy advokátov TailorWessing podala SAV podnet na Generálnu prokuratúru SR za nečinnosť ministerstva školstva vo veci transformácie SAV.

Z právnej analýzy jednoznačne vyplýva, že ministerstvo školstva je povinné zapísať VVI do registra, pretože mu táto povinnosť (nie možnosť) vyplýva zo Zákona o SAV. Od dátumu dodania dokladov – 28. 6. 2018 má ministerstvo minimálne 30 dní na vyznačenie splnenia povinnosti v registri a na vydanie potvrdenia o VVI. Táto lehota o pár dní uplynie.

Slovenská akadémia vied dodnes nedostala písomné stanovisko ministerstva školstva, že žiadny ústav nezapíše do registra. Tieto vyjadrenia zaznievajú len ústne, prostredníctvom médií alebo na rokovaniach.

Analýza procesov, ktoré SAV vykonala v rámci transformácie smerom k ministerstvu školstva od 1. 1. 2018:

február, marec, apríl

19. februára požiadala SAV ministerstvo o metodické usmernenie. Odpoveď prišla  10. apríla, hoci bol na tlačive z ministerstva dátum 19. marec.

K 30. marcu dodala SAV zakladacie listiny, údaje do registra a potvrdenia o väčšine riaditeľoch. Nedodala mená riaditeľov, ktorí ešte neboli vymenovaní a ich podpisové vzory. Zakladacie listiny sú právny podklad pre naplnenie registra VVI, do ktorého malo ministerstvo postupne zapisovať jednotlivé ústavy a vyznačovať, ktoré dokumenty boli dodané, ktoré nie a ktoré treba doplniť. Dodnes tento register nevznikol.

máj

21. mája ministerstvo vytklo nedodanie vnútorných predpisov, táto požiadavka zaznela v priebehu transformácie vôbec po prvý raz. Podľa právneho stanoviska je v Zákone o SAV stanovené, že akadémia vnútorné predpisy založí do zbierky listín do 31. 12. 2018. Samotné ministerstvo v metodickom usmernení doručenom SAV dňa 10. 4. konštatovalo, že vydanie vnútorných predpisov VVI pred 1. 7. 2018 nie je možné.

31. mája dodala SAV vnútorné predpisy zakladateľa, odstránila vytknuté chyby v údajoch dokumentov a doplnila údaje o riaditeľoch, ktorí boli medzičasom vymenovaní.

jún

15. júna dodala SAV posledné podpisové vzory nových riaditeľov, pretože už všetci boli vymenovaní a skompletizovala posledné chýbajúce dodatky k zakladacím listinám na spresnenie využívaného majetku organizácií, pri ktorých to vyžadoval zákon.

26. júna dodala SAV kompletnú rozšírenú štruktúru hmotného majetku pri tých organizáciách, pri ktorých to vyžaduje zákon, podľa nadštandardných požiadaviek ministerstva školstva.

28. júna dodala SAV doklady o budúcich členoch dozorných rád, ktoré mohli vzniknúť až po 1. 7. aj napriek tomu, že mala SAV k tejto novej požiadavke ministerstva školstva zásadné výhrady.

Dňa 1. júla 2018 sa 47 ústavov SAV stali verejnými výskumnými inštitúciami. V priebehu tohto mesiaca neprišiel na SAV žiadny oficiálny dokument z ministerstva školstva. V týchto dňoch dodáva akadémia posledné schválené vnútorné predpisy novovzniknutých VVI, do konca mesiaca ich bude mať ministerstvo školstva všetky.

Príloha

logo SAV.png