Aktuality

Prezentácia a krst publikácie Pavúky Slovenska

Vložil(a): A. Nozdrovická, 24.7.2018, videné 451-krát

Pavúky sú populárnou, prekrásnou a veľmi významnou skupinou živočíchov, čo však trochu kontrastuje s odmietavým postojom alebo dokonca až fóbiou u časti verejnosti. Je spôsobená hlavne nedostatkom informácií o pavúkoch Slovenska. Túto medzeru sa čiastočne snaží zaplniť publikácia Pavúky Slovenska autorov Petra Gajdoša, Ľudmily Černeckej, Valeriána Franca a Anny Šestákovej. Vyšla vo vydavateľstve VEDA a v pondelok 23. júla sa v Malom kongresovom centre SAV ju jej autori predstavili verejnosti.

Kniha je určená pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o týchto pozoruhodných živočíchoch. Čitatelia sa dozvedia, koľko druhov pavúkov žije na Slovenku, akú úlohu majú v prírode. Nájdu v nej nielen prehľad jednotlivých čeľadí, ale aj najnovší zoznam druhov žijúcich na Slovensku a mnoho ďalších zaujímavých informácií.

O prezentáciu publikácie bol značný záujem, o čom svedčilo naplnené kongresové centrum. Na podujatí sa okrem zástupcov vedeckej obce a odbornej verejnosti zúčastnili viaceré osobnosti – doc.  RNDr. Ladislav Miko, PhD., vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a bývalý minister životného prostredia ČR, ktorý uviedol knihu do života, prof. RNDr. László Mikós, DrSc., bývalý minister životného prostredia SR, členka  predsedníctva SAV doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., dekan Fakulty prírodných vied UKF v Nitre prof. RNDr. František Petrovič, PhD., doc Ján Salaj, riaditeľ Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a ďalší.

Podujatie svojím hudobným vystúpením spestrili amatérski hudobníci, ekológovia z Ústavu krajinnej ekológie SAV, Mgr. Andrea Kubáčková a RNDr. Róbert Kanka, PhD.

Knihe na ceste k čitateľom prajeme veľa šťastia, úspešnú predajnosť a autorom veľa elánu a tvorivých síl v ich ďalšej výskumnej činnosti.

Zita Izakovičová

Foto: autorka  

Príloha

O prezentáciu knihy bol značný záujem.
Príloha

Významní hostia (sprava), doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., prof. RNDr.
Príloha

Podujatie svojím vystúpením spestrili umelci-ekológovia.