Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Areál SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave.

SAV je najdôveryhodnejšou slovenskou inštitúciou

19. 7. 2018 | zhliadnuté 1708-krát

Reprezentatívny výskum agentúry Focus potvrdil, že SAV je najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku. Až 71 % opýtaných odpovedalo, že SAV-ke skôr alebo úplne dôveruje. Iba 5,2 % respondentov odpovedalo, že akadémii vôbec nedôveruje, čo je najmenej prejavenej nedôvery spomedzi štrnástich verejných skúmaných inštitúcií.

„Tieto čísla nás veľmi potešili. Možno sú aj dôsledkom toho, že akadémia prešla v roku 2016 objektívnym medzinárodným hodnotiacim panelom zahraničných expertov. Možno aj to sa odrazilo v reakciách spoločnosti, že dva ústavy SAV sú na špičke európskeho výskumu a vyše tridsať  ústavov je v  lepšom európskom priemere. Aj napriek podmienkam, ktoré na svoju činnosť máme, sa stále výraznejšie prejavujeme v európskom výskumnom priestore. Verím, že aj aktuálny prieskum je odrazom tohto stavu,“ povedal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Vo výsledkoch prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus v dňoch 28. 6. až 5. 7. 2018 na vzorke 1003  respondentov, robia Slovenskej akadémii vied na čele spoločnosť slovenské vysoké školy, ktorým dôveruje o štyri desatiny percenta menej opýtaných.

„Vysoko prejavená dôvera akadémii a univerzitám je dobrou správou pre našu spoločnosť. Ľudia si uvedomujú, že vzdelanie, výskum a veda sú nesmierne dôležité atribúty na zlepšenie kvality života a my spolu s univerzitami vstupujeme do verejného priestoru svojimi aktivitami. Je to boj o každého študenta, boj o každého vedeckého pracovníka v súčasnom stave, ked čelíme výraznému odlivu mozgov do zahraničia,“ dodal prof. Pavol Šajgalík.

Akadémii nadpriemerne úplne dôverujú respondenti v produktívnom veku.  Rozdiely v dôvere podľa vzdelania a podľa národnosti nie sú štatisticky významné.

„Ja som si pravdupovediac ani nemyslel, že nás verejnosť vníma až takto priaznivo. Dúfajme, že si udržíme toto postavenie, lebo my sa naozaj snažíme vedu robiť dobre a v prospech celej spoločnosti. Aj keď to hneď nie je vidieť. Niekedy aj matematika vyzerá ako také pánske huncútstvo a dnes je naozaj všade. Bez nej by sme sa nepohli ani v riadení vodárne,“ zhodnotil výsledky výskumu riaditeľ Matematického ústavu SAV doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

Z výsledkov ďalej vyplynulo, že miestnej samospráve, v ktorej respondenti žijú, dôveruje 65,2 % opýtaných, Rozhlasu a televízií Slovenska dôveruje 63,7 % respondentov a Ozbrojeným silám SR 63,2 % respondentov  (podrobnejšie v prílohe). (špn-mh)

Foto: Vladimír Šimíček