Aktuality

Medzinárodná konferencia o ageizme

Vložil(a): S. Ščepán, 2.7.2018, videné 494-krát

Nie je to nič príjemné, ale stáva sa to bežne. Dostanete domov reklamný katalóg, napríklad s ponukou oblečenia pre staršie dámy a máte ešte len sotva rok dva po štyridsiatke... prípadne pred päťdesiatkou. „Najskôr ma to zarmútilo, zranilo, rozčúlilo,“ priznáva Maria Ekströmová, jedna z účastníčok konferencie „Towards a World for all Ages“, ktorá sa uskutočnila 29. júna v Bratislave.

Spoluorganizoval ju Ústav etnológie SAV v rámci vyvrcholenia projektu: „COST Action IS1402 Ageism from a Multi-National, Interdisciplinary Perspective.“ Hlavnou témou bola diskriminácia ľudí na základe veku – ageizmus. Existuje dostatok dôkazov o negatívnych účinkoch ageizmu vo všetkých sférach života. Aj Maria Ekströmová sa s ním stretla v rôznych podobách. Ponukový katalóg s módou pre staršie dámy však odmietla. Svoj príhovor pred účastníkmi konferencie zakončila jednoznačne: „Volám sa Mária Ekströmová, som vedkyňa a mám svoj vlastný vek!“ Inými slovami nikto nemá právo vás posudzovať, hodnotiť, začleňovať na základe veku. Hlavným cieľom konferencie bolo zvyšovanie spoločenského záujmu o ageizmus, jeho pochopenie, ako aj uvedomenie si jeho negatívnych dôsledkov pre jednotlivca a spoločnosť.

V Štúdiu L+S v Bratislave sa hovorilo o fenoméne veku, ale aj o rozdielnosti pohľadov vekových skupín na život okolo nás aj v nás. V jednotlivých príspevkoch sa spomínalo sexuálne obťažovanie žien, medicínske dôsledky ageizmu, ale aj dôvody prečo a ako proti nemu môžeme bojovať. Podpredseda SAV pre tretie oddelenie RNDr. Miroslav Morovics, CSc. porovnával svoj pohľad na vek a starnutie spred niekoľkých desaťročí a dnes. Prof. Liat Ayalonová z Izraela pripomenula dôsledky negatívneho vnímania najstaršej generácie v spoločnosti a význam aj možnosti boja proti negatívnym tendenciám. Ageizmus predstavuje okrem iného aj riziko pre jednotlivcov, zapríčiňuje zvýšenú chorobnosť ľudí vo vyššom veku,

Staroba a starnutie sú stále častejšie predmetom výskumu v kontexte celospoločenského záujmu. Medzinárodná konferencia „Towards a World for all Ages“, prezentovala výsledky výskumov takmer dvesto popredných odborníkov z 35 krajín v oblasti problematiky ageizmu v európskom prostredí. (spn)

Foto: Marcel Matiašovič

 

 

Príloha

Prof. Liat Ayalonová z Izraela.
Príloha

RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Príloha

Účastníci konferencie.