Aktuality

Memorandum o porozumení medzi SAV a indonézskou univerzitou

Vložil(a): A. Nozdrovická, 29.6.2018, videné 291-krát

Za prítomnosti veľvyslankyne Indonézskej republiky Adiyatwidi Adiwoso Asmady podpísali v piatok 29. júna na pôde Slovenskej akadémie vied predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a rektor Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor (IPB), Indonézia, Dr. Arif Satria Memorandum o porozumení. Na slávnostnom akte boli prítomný aj vedecký sekretár SAV PhDr. Dušan Gálik, CSc. a Ing. Ján Barančík, PhD., vedúci odboru medzinárodnej spolupráce SAV. „Memorandum je len prvý krok, našu spoluprácu budeme postupne konkretizovať, usmerníme do ďalších krokov a nepochybujem, že bude úspešná,“ uviedol predseda SAV.

Obaja predstavitelia inštitúcií vyzdvihli široké spektrum efektívnej spolupráce. Ako zdôraznil prof. Šajgalík, všetky oblasti, ktorými sa IPB zaoberá, sú pre SAV zaujímavé. Veľký dôraz vo vzájomnej diskusii kládli na nepriemyselné využitie lokálnych znalostí pri ochrane životného prostredia. Dr. A. Satria ako príklad uviedol zvyky a vedomosti jednotlivých indonézskych kmeňov, ich šetrný vzťah k prírode a možnosti využitia ich skúseností. Nezanedbateľnou možnosťou spolupráce je výroba vakcín. SAV môže poskytnúť spoluprácu pri základnom vedeckom výskume či transfere know-how technológií. „Spektrum spolupráce je veľmi široké,“ vyzdvihol A. Satria.

Predseda SAV priblížil indonézskemu hosťovi históriu SAV, ako aj jej súčasné fungovanie a aktuálnu prípravu na prechod na verejnú výskumnú inštitúciu. Rektor IPB hovoril o ťažiskových oblastiach v ich krajine – školstve, výchove a technických inováciách. Podporu mladým vedeckým pracovníkom dokumentoval napríklad aj poskytovaním vlastných bytov pre absolventov univerzity.

Obe inštitúcie spája aj spolupráca s okolitými štátmi Indonézie, s ktorými má SAV rozvinuté partnerstvá. (an)

Foto: Marcel Matiašovič

Príloha

INDOpodpisIMG_3509 (2).JPG
Príloha

Pri podpise boli aj veľvyslankyňa Indonézie v SR Adiyatwidi Adiwoso Asmady (druhá zľava) a vedecký sekretár SAV PhDr. Dušan Gálik, CSc. (prvý sprava).