Aktuality

Ukrajinka Oleksandra Ivanová skúma v SAV fyzikálne vlastností komét

Vložil(a): S. Ščepán, 28.6.2018, videné 326-krát

Mgr. Oleksandra Viktorovna Ivanová, PhD. je usmievavá Ukrajinka, ktorá v rámci programu SASPRO pracuje na Slovensku od roku 2016. Tomu predchádzali tri projekty v rámci SAIA. SASPRO projektu s dlhým a komplikovaným názvom Skúmanie vývoja fyzikálnej aktivity dynamicky nových komét v širokom intervale heliocentrických vzdialeností sa venuje v Astronomickom ústave SAV v Starej Lesnej a spoluprácu s kolegami si nevie vynachváliť. A rpovnsako aj pätnásť minút po lese z domu do práce... „Jediné, čo stretneš, sú medvede,“ referuje so smiechom na úvod Oleksandra.

A to nie je všetko. Spokojná je s podmienkami, vybavením ústavu a v neposlednom rade s miestom, kde býva. Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica. „Kolega z Bratislavy či Kyjeva ide do práce z jedného konca na druhý a to je aj poldruha hodiny mestom,“ hovorí.

Astronómka nie je bežné povolanie, Oleksandra však k ďalekým hviezdam mala odmalička blízko. Mala rada fyziku, matematiku, chémiu. Otec bol vojak, mama zdravotná sestra na chirurgii a obaja rodičia dúfali, že Oleksandra zakotví v medicíne. Ona však mala už od základnej školy jasný cieľ: astronómia. Na Kyjevskej národnej univerzite Tarasa Ševčenka získala titul Mgr. v odbore astronómia, doktorandský titul v decembri 2004 dosiahla po štúdiu v odbore heliofyzika a fyzika Slnečnej sústavy v Hlavnom astronomickom observatóriu NAVU v Kyjeve, kde potom aj pracovala. Absolvovala trojmesačné pobyty - pôsobila v Nemecku a v Rusku. Tak dlho, ako je na Slovensku – tri roky – nebola nikde. Jej pobyt je ohraničený decembrom 2018. Zatiaľ.

Vo svojom projekte sa venuje štúdiu fyzikálnych vlastností atmosféry a chvostov dynamicky nových komét a porovnáva ich s kométami ostatných dynamických skupín. „Momentálne sa snažíme o klasifikáciu (taxonómiu) komét na základe ich zloženia a prepojiť to s miestami ich vzniku,“ objasňuje po slovensky Oleksandra. Toto porovnávanie pomôže potom objasniť, ktoré vlastnosti komét boli prvotné a ktoré sú produktom následnej evolúcie.

„V súčasnosti sa uskutočňujú pokusy zaviesť klasifikáciu komét na základe ich zloženia a prepojiť to s miestami ich vzniku,“ vysvetľuje svoj projekt Oleksandra. „Kométy mohli vznikať na rôznych miestach v rannej Slnečnej sústave a podľa toho sa teda mierne odlišujú svojím zložením. Sú to zvyšky materiálu z protoplanetárneho disku, preto odrážajú prvotné zloženie miest ich pôvodu. Kométy mohli dodať vodu a organické molekuly na Zem, keďže podľa platných teórií svoju pôvodnú vodu Zem pri zrážke, ktorá viedla k vzniku Mesiaca, stratila.“

Ako ďalej vysvetlila Oleksandra, metódy výskumu komét sa postupne menia. V minulosti sa používala len fotometria (meranie jasnosti v rôznych filtroch), neskôr pribudla spektroskopia (určovanie zloženia látok na povrchu jadra a v plynnej kome) a polarimetria (určovanie vlastností povrchu a prachových častíc).

A aké bude praktické využitie projektu? „Môj výskum je fundamentálny, slúži ako podklad pre ďalšie skúmanie – napríklad asteroidov, ktoré sa priblížia k Zemi. Výsledky môžu tiež napomôcť ďalšíemu kozmickému výskumu... Využitie je mnohostranné,“ vysvetľuje O. Ivanova, ktorá sa v pracovnej skupinke tiež podieľala na práci pre sondu Rosetta.

Záverečná „bodka“ projektu je naplánovaná na koniec roka. „Praktické veci mám už vlastne ukončené, teraz len píšem záverečnú analýzu. Možno postupom času napíšem aj monografiu,“ hovorí a dodáva, že pobyt v SAV by si rada predĺžila, no nezávisí to od jej „chcenia“. „Uvidíme, či získame nejaké granty na prácu,“ zamýšľa sa Oleksandra.

Vedecký výskum na Slovensku sama odporúča. Aspoň v jej oblasti. „Finančné problémy sú všade a nie je všetko o výplatnej páske. Samozrejme, s Nemeckom sa v platoch porovnávať nemožno, no v Astronomickom ústave SAV je veľmi kvalitné technické vybavenie, máme k dispozícii dva vynikajúce ďalekohľady, granty na výskum, spolupracujeme s Ukrajinskou univerzitou v Kyjeve, mám tu vlastnú skupinu... Radosť robiť!“ vymenúva klady svojho pôsobenia na Slovensku Oleksandra.

Na Slovensku možno neexistuje krajšie pracovné prostredie, Oleksandra nemá ani problém s trávením voľného času. Pravda, ak nie je na rôznych konferenciách, ktoré jej berú časť voľna. No ak ho má, venuje sa s rodinou športu a turistike. "Veď tu máme Vysoké Tatry, často navštevujeme hrady, poznáme Červený Kláštor, ale aj ďalšie kdekoľvek inde po Slovensku“.

Andrea Nozdrovická

Foto: archív O. I.

 

 

Príloha

Mgr. Oleksandra Ivanová, PhD.
Príloha

Oleksandra Ivanová prednáša na množstve konferencií.
Príloha

Za prácou v „ťažkom teréne“
Príloha

image_thumb.png