Aktuality

Stále menej demokracie v globálnych mestách – rola sociálnych médií vo vládnutí

Vložil(a): A. Nozdrovická, 26.6.2018, videné 314-krát

V pondelok 25. júna sa konala na pôde Slovenskej akadémie vied výnimočná prednáška významnej hosťujúcej profesorky z USA Divye McMillinovej. Na Slovensko prišla na pozvanie Ústavu pre výskum sociálnej komunikácie SAV a Matematického ústavu SAV. Divya je profesorkou globálnych mediálnych štúdií na School of Interdisciplinary Arts and Sciences a výkonnou riaditeľkou v Institute for Global Engagement  na University of Washington v Tacome. Na tejto univerzite vyučuje predmety ako postkoloniálne štúdiá, mediálna etika, transnárodná televízia a globalizácia. Je autorkou mnohých knižných publikácií (o. i. Mediated Identities – Youth, Agency and Globalization a International Media Studies), nespočetných vedeckých článkov a pozývanou prednášajúcou na medzinárodných konferenciách.  

Jej prednáška Stále menej demokracie v globálnych mestách – rola sociálnych médií vo vládnutí bola zameraná predovšetkým na výsledky jej dlhoročného výskumu v teréne, ktorý sa v poslednom čase venuje aktuálnej téme sociálnych/nových médií ako priestoru pre občiansku iniciatívu zdola. Nešlo však o nejakú virtuálnu aktivitu bez prepojenia s „reálnym“ svetom, naopak. Spomínané online aktivity fungovali len v kontexte ďalších umeleckých, mediálnych aj aktivistických dianí offline.

O čo konkrétne išlo? O prípadové štúdie dvoch iniciatív, kde sa prepojeným využitím sociálnych/nových médií, printového žurnalizmu, blogov, výstav, televíznych vystúpení, pouličného divadla a hlavne špeciálne organizovaných prehliadok mesta v malých skupinkách aktívnym občanom v centre indických megamiest Kalkata a Bangalore darí lobovať za zachovanie historických budov a parkov, a privlastnenie si verejného priestoru, ktorý inak desivým tempom prestáva byť verejným pod vplyvom nebrzdenej globalizácie.

Prednáška Divye McMillinovej vzbudila veľký záujem. Následná diskusia sa týkala nielen hlavnej témy – čiže možností využitia sociálnych/nových médií pre občiansku participáciu – ktorú skúma aj výskumný tím pod vedením Magdy Petrjánošovej na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, ale aj meniacich sa kultúrnych identít, globalizácie ako kontextu pre zmeny v každodennom živote a budovania komunít.

Magda Petrjánošová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Foto: ÚVSK

Príloha

D. McMillin v diskusii s G. Bianchim, riaditeľom Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV
Príloha

Z prednášky