Aktuality

Víťazka hovorila o fosforylovaných proteínoch

Vložil(a): S. Ščepán, 11.6.2018, videné 386-krát

Občianske združenie PREVEDA v stredu 6. júna v hoteli Falkensteiner, slávnostne vyhlásilo výsledky jubilejného X. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov. V tomto ročníku sa jej aktívne zúčastnilo 80 mladých vedcov, z  ktorých 15 víťazných finalistov v stredu večer zabojovalo v súťaži o najlepšiu prezentáciu a o titul absolútneho víťaza ročníka 2018. 

Príspevky účastníci prezentovali v desiatich sekciách vybraných odborov prírodných, lekárskych a chemických vied. Vyhlásenie ocenených prác bolo sprevádzané vynikajúcimi prednáškami troch excelentných hostí, držiteľov ERC grantov, ako  aj absolútneho víťaza tejto konferencie z roku 2011, Mgr. Tomáša Eichlera, ktorý aktuálne pôsobí ako doktorand vo Viedenskom Biocentre.

OZ Preveda dlhoročne smeruje svoje aktivity k vzdelanostnej podpore mladých. Svoju desaťročnicu oslávilo v rovnakom duchu a počas slávnostného vyhodnotenia výsledkov on-line konferencie privítalo účastníkov aj osobne v hoteli Falkensteiner v Bratislave. Počas svojho pôsobenia v tejto oblasti sa môže pochváliť vytvorením jednej z najpočetnejšších on-line databáz vedeckých prezentácií na Slovensku. Konferencie sa pravidelne zúčastňujú študenti a mladí vedeckí pracovníci z Čiech a Slovenska, ktorí pôsobia na pôde Slovenskej akadémie vied alebo vysokých škôl. „Mladí ľudia tu majú možnosť ísť s kožou na trh, ukážu svetu čo urobili a túto svoju prácu na konferencii môžu obhajovať“, vysvetľuje jeden zo zakladateľov a organizátor konferencie Ing. Pavol Farkaš.

Celodenný program bol rozdelený do dvoch častí, vzdelávacej a súťažnej. „Spomedzi viac ako 70 účastníkov a približne 80 príspevkov sme vybrali 4, ktoré si zaslúžili byť prezentované pred publikom formou pozvanej prednášky“ povedal Ing. Pavol Farkaš. Pozvanými prednášateľmi boli  MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Ing. Andrea Schenkmayerová, PhD. z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; Ing. Nina Moravčíková, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra genetiky a plemenárskej biológie a Ing. Denisa Harvanová, PhD. zo  Združenej tkanivovej banky, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika. Títo skvelí vedci síce o cenu absolútneho víťaza zabojovať nemohli, ale ohodnotením pre nich bolo odprezentovať pred kolegami výsledky svojej vedeckej práce.

Samotná súťaž bola v štýle veľmi krátkych, trojminútových prednášok, v ktorých súťažiaci výstižne a cielene informovali svojich kolegov a výberovú komisiu o téme a výsledkoch svojej práce. Keďže on-line konferencia trvala mesiac a väčšina už vedela o čom práca kolegov je, tešila sa táto súťaž vysokej dynamike.

Počas výročného galavečera organizátori ocenili diplomom a vecným darom víťazov konferencie, ktorými boli všetci šikovní a zanietení vedci, ktorí sa tohto dňa zúčastnili. Vrcholom večera, na ktorý účastnící čakali, bolo vyhlásenie absolútneho víťaza. Stala sa ňou Mgr. Veronika Kotrasová z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied s príspevkom "Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu", ktorá získala finančnú podporu na realizáciu vedeckých zámerov od generálneho sponzora BASF v hodnote 500 EUR. „Som naozaj veľmi milo prekvapená a ďakujem organizátorom za to, že ma vybrali a mohla som o túto cenu zabojovať a odprezentovať svoju prácu“ povedala potešená Mgr. Veronika Kotrasová.

„Pre nás ako organizátorov je takýto veľký záujem zo strany mladých vedcov hnacím motorom a veľkým stimulom do budúcnosti, kde stále vidíme našu myšlienku veľmi živú“ povedal Ing. Miroslav Ferko, zakladateľ a organizátor konferencie.

Mgr. Silvia Podhradská, PhD.

O Občianskom združení PREVEDA: Občianske združenie PREVEDA vzniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu pretvárať spoločnosť, v ktorej žijeme, za účelom prispieť v čo najväčšej miere k jej zlepšeniu, poukázať na jej nedostatky a spoločne sa pokúšať o ich riešenie. Sme nápomocní v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, sociálnej výchovy. Máme ambície osloviť prevažne mladšiu generáciu, ľudí ktorí majú podobné zmýšľanie a už v rannom veku im napomôcť k ich osobnému rozvoju, k ich budúcemu úspechu, vzdelaniu a všeobecnému prehľadu, na čo najvyššej úrovni. Množstvo skvelých príspevkov prihlásených v rámci aktuálneho ročníka nás posúva ďalej a je zadosťučinením za minuloročné prestížne ocenenie členov realizačného tímu OZ Preveda cenou SAV za popularizáciu vedy.

 

 

 

Príloha

Absolútna víťazka 10. ročníka Mgr. Veronika Kotrasová .
Príloha

Spoločné foto víťazov konferencie.