Aktuality

Vyhodnotili 7. ročník programu Veda má budúcnosť

Vložil(a): A. Nozdrovická, 8.6.2018, videné 465-krát

Sú to nielen zaujímavé projekty, ale aj realizovateľné a veľmi prínosné. Zhodli sa všetci členovia poroty, ktorá vyhodnocovala ďalší, už siedmy ročník programu Veda má budúcnosť – veda očami mladých. So svojimi záverečnými prácami sa v piatok 8. júna v Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV Veda v Bratislave predstavili žiaci Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej v Bratislave a dva tímy Strednej odbornej školy chemickej, Vlčie hrdlo v Bratislave. SAV je odborný garant programu.

Hlavným cieľom programu Veda má budúcnosť, ktorý koordinuje ASIS, o. z., je zvýšiť atraktívnosť prírodovedných a technických odborov pre žiakov základných a stredných škôl. Zároveň ponúka žiakom spoznať fungovanie firiem či vedú zblízka. Súčasťou programu bola opäť aj návšteva ústavov SAV – v tomto roku školy navštívili Chemický ústav SAV a ústavy Centra experimentálnej medicíny SAV.

Každoročným zavŕšením programu je slávnostná záverečná konferencia, kde študenti prezentovali svoje práce – návrhy, ako zlepšiť prestíž vedy na Slovensku. Odborná porota sa skladala zo zástupcov SAV, ASIS, o. z. a firmy BAYER a podľa vopred stanovených kritérií (inovatívnosť, realizovateľnosť, prínos pre spoločnosť) určila poradie víťazov. Okrem iného si odniesli aj finančné odmeny v celkovej sume 1000 eur:

  1. miesto: SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava za projekt Hyperurikemia a jej tajomstvo,
  2. miesto: SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava za projekt Prírodný píling,  
  3. miesto a zároveň cena firmy BAYER: SOŠ chemická za projekt Expozícia chemickým látkam v pracovnom prostredí ako rizikový faktor vzniku malígnych a benígnych nádorov kože.

„Rozhodovalo sa nám ťažko, lebo práce študentov boli veľmi praktické. Mohli sme vidieť, že aj niečo pri svojom výskume konkrétne urobili. Som rada, že budú vo svojom výskume pokračovať ďalej,“ uviedla doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV, ktorú, ako priznala na záver, potešilo, že poradie víťazov sa zhodovalo s jej návrhom. O budúcnosť vedy sa podľa projektov aj odhodlania žiakov, zdá sa, nemusíme báť. (an)

Foto: Irena Fričová

Príloha

Prezentácie projektov boli v slovenčine aj angličtine.
Príloha

Žiakov tešil akýkoľvek úspech.
Príloha

Skončil sa 7. ročník programu