Aktuality

Krajinní ekológovia na Celoslovenských dňoch poľa

Vložil(a): A. Nozdrovická, 6.6.2018, videné 291-krát

Krajinní ekológovia z Ústavu krajinnej ekológie SAV oslávili Svetový deň životného prostredia na Celoslovenských dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou,ktoré sa už tradične konajú začiatkom júna. ÚKE SAV prezentoval expozíciu pod názvom Čo môže veda ponúknuť poľnohospodárom.

Formou posterovej prezentácie priblížili poľnohospodárom, ale aj širokej verejnosti tieto témy:

  • Precízne poľnohospodárstvo – využitie dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín. Prezentovali dve úrovne hodnotenia na úrovni farmy aj na úrovni parcely. Zároveň predstavili predpovedný systém na ochranu viniča, ktorý sa aplikoval v troch vinohradníckych oblastiach Slovenska.
  • Ekologické poľnohospodárstvo – krajinnoekologická optimalizácia využívania poľnohospodárskej krajiny. V rámci tohto bloku prezentovali postery zamerané na tvorbu krajinnoekologických plánov, územných systémov ekologickej stability, ekosystémové služby, hodnotenie historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny a pod.
  • Hodnotenie vplyvu globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu – zmeny využívania krajiny a ich negatívne dôsledky, hodnotenie vplyvu klimatických zmien, tvorba adaptačných stratégií, hodnotenie vzniku prirodzených rizík a hazardov a pod.

Súčasťou expozície bola aj prezentácia možností využitia dronu v starostlivosti o poľnohospodársku krajinu. V stánku ÚKE SAV sa zastavil aj predseda vlády SR Peter Pelegriny a európsky komisár Marián Šefčovič. Krajinní ekológovia informovali predstaviteľov vlády, že vedci sú pripravení riešiť  mnohé problémy, ktoré sužujú poľnohospodársku krajinu Slovenska.

Zita Izakovičová, ÚKE SAV

Foto: Milena Moyzeová, Edita Adamčeková

Príloha

Predseda vlády Peter Pellegrini v stánku ÚKE SAV
Príloha

Ústav prezentoval expozíciu pod názvom Čo môže veda ponúknuť poľnohospodárom.