Aktuality

Vyvrcholí 10. ročník interaktívnej konferencie mladých vedcov

Vložil(a): A. Nozdrovická, 1.6.2018, videné 342-krát

Občianske združenie Preveda v stredu, 6. júna, slávnostne vyhlási výsledky jubilejného  desiateho ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov, ktorá sa uskutočňuje inovatívnym spôsobom a je zameraná na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied. Za desať rokov svojej existencie zaujala okolo 1500 nádejných mladých vedcov. Ako informovala Silvia Podhradská z Občianskeho združenia PREVEDA a z Ústavu polymérov SAV, vyhlásenie ocenených prác budú sprevádzať vynikajúce prednášky troch excelentných hostí, držiteľov ERC grantov, ale aj absolútneho víťaza tejto konferencie z roku 2011 Mgr. Tomáša Eichlera, ktorý aktuálne pôsobí ako doktorand vo viedenskom Biocentre.

OZ Preveda dlhoročne smeruje svoje aktivity na vzdelanostnú podporu mladých. Počas svojho pôsobenia v tejto oblasti sa môže pochváliť vytvorením jednej z najpočetnejších on-line databáz vedeckých prezentácií na Slovensku. Konferencie sa pravidelne zúčastňujú študenti a mladí vedeckí pracovníci z Čiech a Slovenska pôsobiaci na pôde akadémie vied alebo vysokých škôl.

Program konferencie obsahuje štyri pozvané prednášky, krátke vstupy špeciálnych hostí, samotná súťaž PREVEDA, ktorej vyhodnotenie bude počas Gala večera. Tam spoznáme aj víťazov okrúhleho ročníka.

Slávnostnému vyhodnoteniu 10. ročníka interaktívnej konferencie mladých vedcov predchádza tlačová konferencia od 9. h v hoteli Falkensteiner. Na stretnutí bude možnosť porozprávať sa s organizátormi podujatia Ing. Miroslavom Ferkom, PhD. a Ing. Pavlom Farkašom, PhD, ale aj s doc. RNDr. Janou Kalbáčovou Vejpravovou PhD. (Spinové hybridy: Křížení klasické a kvantové limity magnetismu) z Českej republiky a na otázky novinárov bude pripravený odpovedať aj doktorand z viedenského Biocentra Mgr. Tomáš Eichler, ktorý je absolútnym víťazom interaktívnej konferencie v roku 2011 a ktorý skúma funkcie mozgu pomocou genetických metód, najmä počas spánku a zobúdzania sa.

Občianske združenie Preveda vzniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu pretvárať súčasnú spoločnosť a prispieť tak v čo najväčšej miere k jej zlepšeniu, poukázať na jej nedostatky a spoločne sa pokúšať o ich riešenie. Združenie pomáha v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, sociálnej výchovy. „Oslovujeme prevažne mladšiu generáciu, ľudí, ktorí majú podobné zmýšľanie a už v ranom veku im napomôcť osobný rozvoj, budúci úspech, vzdelanie a všeobecný prehľad na čo najvyššej úrovni. Množstvo skvelých príspevkov prihlásených v rámci aktuálneho ročníka nás posúva ďalej a je zadosťučinením za minuloročné prestížne ocenenie členov realizačného tímu OZ Preveda cenou SAV za popularizáciu vedy,“ dodáva Miroslav Ferko. (an)

Príloha

OZ Preveda