Aktuality

Psychologický výskum v poskytovaní zdravotných záchranných služieb

Vložil(a): S. Ščepán, 31.5.2018, videné 535-krát

Posádky zdravotných záchranných služieb z trinástich krajín, simulované úlohy a psychologická podpora – boli súčasťou Rallya Rejvíz v Českej republike. Ide o pravidelnú medzinárodnú súťaž  posádok zdravotnej záchrannej služby.

Tím výskumníkov z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV sa na podujatí zúčastňuje od roku 2015 pravidelne v úlohe nezávislých pozorovateľov. V tomto roku  sa v rámci riešenia projektu VEGA  2/0070/18 „Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby“  po prvý raz predstavil aj ako spoluautorský tím jednej z dvanástich simulovaných súťažných úloh.

Emočne náročná situácia s názvom „Miško/Michael“, predstavovala  neúspešný pokus o kardio-pulmonálnu resuscitáciu novorodenca s vrodenou vývojovou vadou, v prítomnosti jeho nešťastných rodičov. Vďaka realistickému  prevedeniu simulácie a strhujúcim hereckým výkonom figurantov táto úloha dôkladne preverila medicínske a najmä sociálne a komunikačné zručnosti 88 súťažiacich posádok ZZS z 13-tich krajín.  Jej ústredným motívom bola jednak nevyhnutnosť vyrovnávania sa s vlastnou bezmocnosťou tvárou v tvár tragickej smrti, ale aj upozornenie na málo využívaný potenciál poskytovania bezprostrednej emočnej podpory blízkym osobám obetí zo strany zasahujúcich zdravotníckych profesionálov.  Domnievame sa, že zistenia z našich pozorovaní a analýzy rozhovorov s členmi súťažiacich posádok obohatia nielen samotnú  teóriu emočnej regulácie zdravotníckych profesionálov ale aj odporúčané postupy optimálneho riešenia podobných tragických situácií v reálnej praxi ZZS.

Jitka Gurňáková, Ústav experimentálnej psychológie, CSPV SAV, Bratislava

Príloha

Hodnotenie riešenia simulovaných úloh.
Príloha

Účastníci podujatia.
Príloha

Zainteresovanie do emočne náročnej situácie.