Aktuality

Zelené ostrovy v meste

Vložil(a): S. Ščepán, 23.5.2018, videné 250-krát

V rámci podujatia Európskej únie GREEN WEEK 2018 Zelené mestá - zelená budúcnosť pripravil Ústav krajinnej ekológie SAV pre deti predškolského veku program spoznávame „zelené ostrovy v meste“.

Podľa prieskumu 67 percent obyvateľstva Európskej únie žije vo vzidalenosti bližšie než 5 km od prírodných plôch alebo "ostrovov". Zamestnanci Ústavu krajinnej ekológie SAV s deťmi navštívili prvý verejný park v strednej Európe - sad Janka Kráľa. Ukázali im aké stromy sa v parkoch vysádzajú a vysvetlili im aké sú dôležité pre život človeka aj mnohých živočíchov. Naučili deti vnímať strom ako životný priestor živočíchov žijúcich v jeho korunách, konároch, dutinách aj kmeňoch. Podujatie sme spojili s pohybovými aktivitami, hrami a súťažami. (ea)        

 

 

Príloha

Deti pri poznávaní drevín v parku.
Príloha

Súťaže a hry.