Aktuality

Workshop CNRS – SAV v Smoleniciach

Vložil(a): S. Ščepán, 22.5.2018, videné 639-krát

Zámer, filozofia aj vízia sú jasné. Ak chceme dosahovať špičkové výsledky v medzinárodnej konfrontácii, spájame sa s najlepšími. Jedným z konkrétnych krokov je rozvíjanie spolupráce Slovenskej akadémie vied s Centre national de la reserche scientifique. Od 21. do 23. mája  SAV pripravila Smoleniciach trojdňový workshop o spolupráci SAV a CNRS v oblasti progresívnych materiálov.

Na jeho otvorení sa zúčastnil veľvyslanec Francúzska na Slovensku Christophe Leonzi, ktorý pripomenul tradíciu aj šírku spolupráce našich krajín s aktuálnym akcentom ne jej zintenzívnenie v oblasti vedy a výskumu. Bol iniciátorom zaktivizovania kontaktov medzi CNRS a SAV so záujmom hľadať prienikové možnosti tesnejšej spolupráce. Naznačil tiež pozitívny trend investícií Francúzska do vedeckých projektov, otváranie študijných pobytov a možností pre zahraničných uchádzačov, vrátane študentov zo Slovenska.

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík zdôraznil, že pre ďalší rozvoj potrebujeme silných partnerov a že nás teší a súčasne motivuje záujem Francúzska o vedeckú spoluprácu s našimi vedcami v konkrétnych projektoch.

Pôsobivo vyznela prezentácia zástupkyne riaditeľa CNRS pre Európu a Rusko Chantal Khan-Malekovej, ktorá predstavila poslanie, štruktúru, no najmä široký záber a potenciál CNRS. Generovanie poznania pre benefity spoločnosti je spoločným záujmom a v súčasnosti aj nevyhnutnosťou napredovania oboch krajín. V CNRS v dávnejšej aj nedávnej histórii pôsobilo dvanásť laureátov Nobelových cien (naposledy ju získal Jean Pierre Sauvage za chémiu v roku 2016). CNRS celkovo disponuje potenciálom 33 tisíc zamestnancov a spolupracovníkov, z toho 25 tisíc je naplno zviazaných s každodennou prácou. Až 60 percent francúzskych vedcov je v štruktúrach CNRS.

Podobne vedecký sekretár SAV PhDr. Dušan Gálik, CSc. predstavil zameranie a štruktúru SAV, pričom zvýraznil jej rastúci potenciál aj v kontexte transformácie jej ústavov a pracovísk na verejno-výskumné inštitúcie.

Workshop zameraný na spoluprácu SAV a CNRS aj v oblasti progresívnych materiálov ponúka počas troch dní viaceré odborné prednášky, prezentácie a diskusie s výhľadom užšej spolupráce vedeckých tímov oboch krajín už v blízkej budúcnosti.  (spn)

Foto: Marcel Matiašovič

 

 

Príloha

Workshop CNRS - SAV v Smoleniciach.
Príloha

Chantal Khan-Maleková pri prezentácii CNRS.
Príloha

Chantal Khan-Maleková pri prezentácii CNRS.
Príloha

Smolenice