Aktuality

Formulovanie štátnej vednej politiky

Vložil(a): S. Ščepán, 18.5.2018, videné 373-krát

Druhého mája 2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti SAV v Auditóriu QUTE Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV v areáli SAV Patrónka. Členovia Učenej spoločnosti SAV rokovali o situácii vo vede a výskume na Slovensku, pričom sa zamerali na legislatívnu situáciu v súvislosti s tým, že stále chýba aktuálna formulácia štátnej vednej politiky.

Zásadné aspekty situácie a najdôležitejšie argumenty pre formulovanie štátnej vednej politiky uviedol predseda Učenej spoločnosti prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. K problému organizácie vedy a výskumu sa vo svojich príhovoroch vyjadrili aj hostia Valného zhromaždenia – JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ing. Ľubomír Petrák, CSc., predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, a Juraj Draxler, MA, exminister školstva, vedy, výskumu a športu SR. K problematike predniesol svoje stanovisko aj predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Diskutovali viacerí členovia Učenej spoločnosti.

Valné zhromaždenie zvolilo za členku Rady prof. PhDr. Máriu Bátorovú, DrSc. namiesto prof. RNDr. Jána Duszu, DrSc., ktorý sa vzdal členstva v Rade. Valné zhromaždenie schválilo rámcový plán činnosti, vytvorenie pracovných skupín a program výročnej večere.

Dokumenty k Valnému zhromaždeniu možno nájsť na linke

http://www.learned.sk/valne-zhromazdenie/

 

 

 

 

 

 

Príloha

Pohľad do pléna počas úvodného prejavu predsedu Učenej spoločnosti SAV prof. Petra Mocza.
Príloha

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Martina Lubyová.
Príloha

Predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Peter Moczo
Príloha

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.
Príloha

Predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ing. Ľubomír Petrák.
Príloha

Exminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, MA.