Aktuality

Konšpiračné teórie, obrady a mlčanie

Vložil(a): S. Ščepán, 10.5.2018, videné 671-krát

„Nič nie je rýchlejšie ako fáma,“ uvádza Zuzana Panczová svoju knižku o konšpiračných teóriách. Ústav etnológie prezentoval vo štvrtok 10. mája popoludní v malom kongresovom centre VEDA v Bratislave aj ďalšie tri publikácie. Presnejšie uvádzali ich recenzenti a autori odpovedali na otázky, respektíve dokresľovali ako, kedy a prečo sa ich knihy rodili.

Peter Salner vydal spolu s Monikou Vrzgulovou a Ľubicou Voľanskou titul: Rozprávanie a mlčanie. Medzigeneračná komunikácia v rodine. A hoci sa každý z trojice autorov venoval inej oblasti, kniha pôsobí kompaktne. Hovorenie a mlčanie o holokauste napríklad nepriamo súvisí aj s medzigeneračnou komunikáciou, so zmenami jednotlivých naratívov odovzdávaných z generácie na generáciu.   

V recenzii knihy Adama Wiesnera: Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma od prof. Viery Bačovej zaznelo ocenenie, že ide o veľmi silnú, presvedčivú, úprimnú výpoveď no vysoko odborne spracovanú. „Ide o príklad silnej subjektivity vo vede, pričom v minulosti sa k vede viac viazal prívlastok objektívna.“ Samotný autor označil autoetnografiu za marginalizovanú v rámci sociálnych vied,  pretože máva terapeutický presah. V jeho autentickej knihe je sám etnograf hlavným subjektom.

Juraj Zajonc vyzdvihol okrem iného v publikácii prof. Zuzany Beňuškovej, že sa venuje najmä dosiaľ menej zmapovanej oblasti občianskych obradov, ich vzniku a dôvodom, pre ktoré mal štát záujem na jej udržiavaní v dvadsiatom storočí pred rokom 1989 a ich doznievaniu až po súčasnosť. S vyústením do jednoduchej tézy, že sviatky a s nimi spojené obrady sú zrkadlom spoločnosti. „Silné historické tradície sa začali meniť znižovaním participácie cirkvi od štátu. V Uhorsku zaviedli napríklad zákon, že jediný právoplatný sobáš je občiansky, ktorý platí v Maďarsku dodnes,“ pripomenula autorka.

Najviac otázok však smerovalo na Zuzanu Panczovú, ktorá je autorkou knihy: Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie. Prináša ucelenejší výstup na tému, ktorá je živá aj na Slovensku. Samotná autorka rozoberala dynamiku konfliktu, potvrdenie niektorých teórií najmä v USA, kde je vyspelá investigatíva, ale aj rešpekt pred témou  konšpirsačnýh teórií v náboženskom diskurze. ktorú chce ešte samostatne spracovať. Všetky štyri knihy z Ústasvu etnológie SAV prinášajú množstvo podnetov, inšpirácií aj východísk do ďalších odborných prác.

Stano Ščepán

 

Príloha

Prezentácia štyroch kníh Ústavu etnológie SAV.