Aktuality

Víťazi Dejepisnej olympiády v Smoleniciach

Vložil(a): A. Nozdrovická, 10.5.2018, videné 516-krát

Finále jubilejného desiateho ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo začiatkom mája tento raz symbolicky v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach: História na zámku. Výnimočné prostredie ocenili organizátori, 41 súťažiacich a mnohí rodičia aj učitelia žiakov, ktorí si nenechali ujsť výkony svojich detí a študentov.

Súťaž vyhlasuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Historický ústav SAV je  odborným garantom súťaže a Iuventa zabezpečuje súťaž organizačne. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – A, B, C, D. „Mali sme možnosť počuť prejavy stopercentne pripravených žiakov, ktorí sa svojej úlohy zhostili na výbornú. Študenti pri svojich obhajobách neváhali využiť hudbu, autentické zvukové nahrávky, mapy, dokonca vlastné banery. Bolo evidentné, že tí, ktorí sa dostali do celoštátneho kola, sú študenti, ktorí chcú niečo dokázať. Konkurencia bola vysoká a komisia mala naozaj neľahkú úlohu,“ ohodnotila priebeh olympiády Barbora Knaperková z IUVENTY, spoluorganizátora súťaže, a zároveň tajomníčka Slovenskej komisie Dejepisnej olympiády. Jej predsedníčka PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. z Historického ústavu SAV potvrdila nielen vysokú úroveň súťaže, ale aj ťažkú voľbu poroty pri jej vyhodnocovaní. 

Na finále Dejepisnej olympiády čakala účastníkov aj návšteva hradiska Molpír s odborným výkladom prof. Suzanne Stegmann-Rajtár z Archeologického ústavu SAV, jaskyňa Driny a prehliadka aj samotného Smolenického zámku. „Vďaka trom dňom stráveným na zámku a prehliadke s výkladom sa vnímanie zámku posunulo na úplne inú úroveň. Myslím, že Smolenický zámok nikdy nebude pre našich súťažiacich obyčajným miestom, ale monumentom slovenskej histórie, ktorý pre nich bude vždy znamenať niečo osobitné,“ zdôraznila Babrora Knaperková. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov doplnil aj kultúrny program a jeho súčasťou bol aj pozdravný list prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý nad podujatím prevzal záštitu. Prečítal ho zástupca Kancelárie prezidenta Michal Luciak. Súťažiacim sa prihovorili aj ďalší hostia: člen Predsedníctva SAV Róbert Karul, zástupca riaditeľa Historického ústavu SAV Peter Šoltés, prorektor Univerzity Komenského Vincent Múcska a generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže Róbert Hronský. Ten zároveň poďakoval komisii za neúnavnú desaťročnú prácu a odovzdal Čestné uznania Ľubici Kázmerovej, Anne Bockovej, Ľubomírovi Staňovi a Štefanovi Podolinskému.

Tohtoročné celoštátne kolo Dejepisnej olympiády nebolo iba súťažou. Bol to veľmi prospešný projekt, ktorý naučil mladých ľudí pripraviť zmysluplné a zaujímavé prezentácie, obstáť v konkurencii a umožnil im nadviazať nové priateľstvá. (r)

Foto: René Lazový

 

Víťazi 10. ročníka Dejepisnej olympiády:

Kategória A:

1. Salanciová Dominika, Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča

2. Očkaík Samuel Sebastián, Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice

3. Chovančák Tomáš, Gymnázium Poštová 9, Košice

Kategória B:

1. Cehuľová Viktória, Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča

2. Dankovičová Zuzana, Gymnázium Grӧsslingová 18, Bratislava

3. Matejka Martin, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

Kategória C:

1. Škuta Andrej, ZŠ Bukovina 305, Turzovka

2. Varová Barbara, ZŠ Devínska 12, Nové Zámky

3. Hochelová Zuna, Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava

Kategória D:

1. Zobka Artur, Gymnázium J. Papánka, Bratislava

2. Strapek Adam, ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou

3. Zajacová Lucia, ZŠ O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Viktória Cehuľová z Gymnázia Sv. F. Assiského v Levoči zároveň získala mimoriadnu cenu za päťnásobnú účasť na Celoštátnom kole Dejepisnej olympiády.

Príloha

Účastníci jubilejného 10. ročníka.
Príloha

Na Dejepisnej olympiáde sa nielen súťažilo.