Aktuality

Grécko má záujem o užšiu spoluprácu so SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 30.4.2018, videné 740-krát

Nový priestor na intenzívnejšiu medzinárodnú spoluprácu otvárajú kontakty Slovenskej akadémie vied s vedeckými inštitúciami a partnermi v Grécku. Ich iniciátorkou bola veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Grécku Iveta Hricová, ktorá so svojim tímom pripravila pre pracovnú návštevu predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka od 25. do 28. apríla nabitý a súčasne veľmi efektívny program.

„Potešiteľný je pre nás záujem gréckej strany o užšiu vedeckú spoluprácu s našimi ústavmi a vedeckými tímami,“ reagoval po návrate predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. „Aj vďaka tomu boli naše rokovania s alternujúcim ministrom pre vedu a inovácie Grécka Kostasom Fotakisom a s predsedom, Národnej nadácie Grécka pre výskum Vasilisom G. Gregorioum veľmi úspešné. Dospeli sme k dohode o vytváraní spoločných vedecko-výskumných projektov, čomu bude predchádzať oficiálna návšteva gréckej delegácie u nás s ambíciou špecifikácie oblastí, v ktorých by bola spolupráca obojstranne prospešná a podnetná.“

Súčasťou pracovnej cesty prof. Pavla Šajgalíka bola aj prehliadka modernej technológie používanej pri archeologických vykopávkach a stretnutie s profesorom Christofilisom Maggidisom. Vzišla z neho aktuálna ponuka a záujem gréckej strany o skúsenosti našich odborníkov z Archeologického ústavu SAV, ktorý opäť rozšíri svoje pôsobenie.

„Grécki vedci robia momentálne výskum zlatej pokladnice v Mykénach a v podzemí majú ešte veľkú časť neobjavených artefaktov. Zaujímajú ich metódy skúmania vecí pod zemským povrchom. Vďaka našim unikátnym metódam sa na Slovensku podarilo nájsť mnohé významné náleziská. Grécka strana má preto pripravené dva projekty, do ktorých nás chcú zapojiť,“ povedal Pavol Šajgalík.

Okrem ďalších podnetov pracovná cesta priniesla aj dohodu na príprave Memoranda o spolupráci SAV s Univerzitou v Patrase, ktorá dosahuje v juhoeurópskom regióne výnimočné výsledky. (spn)

 

Príloha

Rokovanie s alternujúcim ministrom pre vedu a inovácie Grécka Kostasom Fotakisom.
Príloha

Prijatie prof. P. Šajgalíka najvyššími predstaviteľmi vedy v Grécku v spoločnosti veľvyslankyne SR v Grécku Ivety Hricovej.
Príloha

Prehliadka technoparku v Patrase.
Príloha

Stretnutie s prof. Christofilisom Maggidisom pri archeologických témach.