Aktuality

„DNA Day“ aj s účasťou SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 25.4.2018, videné 473-krát

Akcia „DNA Day na Slovensku“, ktorej hlavným cieľom je pripomenúť si kľúčové genetické objavy a upriamiť pozornosť na DNA a jej význam, sa konala pri príležitosti 65. výročia objavu základnej štruktúry DNA a 15. výročia dokončenia projektu sekvenovania ľudského genómu. Okrem Bratislavy, Košíc a Prešova sa do akcie v stredu 25. apríla zapojila aj Nitra.

Organizátorom akcie bol AgroBioTech – spoločné výskumné centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa a Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Zástupcovia týchto organizácii zároveň prezentovali výsledky vedeckej činnosti Centra, ktoré sa týkajú genetického výskumu a šľachtenia.

Ústav genetiky a biotechnológii rastlín CBRB SAV prednáškou „Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca“ prezentoval výsledky dlhoročného šľachtiteľského úsilia láskavca (Amaranthus sp.) kolektívu v zložení RNDr. Alena Gajdošová, CSc., Ing. Andrea Hricová, PhD., RNDr. Gabriela Libiaková, CSc. a Ing. J. Fejér, PhD. z Prešovskej univerzity.

Ján Salaj

 

 

 

 

Príloha

Ing. Andrea Hricová, PhD. pri prezentácii výsledkov šľachtenia láskavca.