Aktuality

S polymérmi spojili celý život

Vložil(a): S. Ščepán, 24.4.2018, videné 726-krát

Ruky sa je rozochveli, prsty nepokojne poskakovali po kabelke, ktorú držala na kolenách. Členka predsedníctva SAV Ing. Mária Omastová, DrSc., čítala jej laudacio a všetci s rešpektom a záujmom počúvali jej životný aj profesijný príbeh. Rovnako pri následnom predstavení ďalšej osobnosti vedy na Slovensku. Obaja - Ing. Lyda Rychlá, DrSc. aj Ing. Milan Lazár, DrSc., si v slávnostnej atmosfére na pôde SAV v pondelok 23. apríla prevzali ocenenia za podporu vedy a svoj celoživotný prínos v oblasti chémie a polymérov.

„Pracovať v SAV je vzrušujúce aj zaujímavé. Vedecká práca je hodnota, ktorú možno naša spoločnosť zatiaľ nedoceňuje, ale má obrovský význam a pre mnohých z nás jen krásnym poslaním,“ povedal okrem iného v úvodnom príhovore slávnostného odovzdávania cien SAV jej predseda prof. Pavol Šajgalík. Následne sa veľa spomínalo, no nielen na míľniky vedeckej práce oboch ocenených, ale aj na ich bežné starosti a radosti a aj na atmosféru na vedeckých pracoviskách v minulom storočí.

Ing. Milan Lazár, DrSc. je jednou z najvýznamnejších vedeckých osobností Slovenska v oblasti výskumu polymérov, ich reaktivity, modifikácie a vlastností. Narodil sa 7. októbra 1927. V päťdesiatych rokoch pôsobil na   Výskumnom ústave káblov a izolantov v Bratislave. V roku 1962 spolu so skupinou spolupracovníkov založil Laboratórium polymérov Slovenskej akadémie vied, ktoré sa vďaka jeho aktivitám v roku 1963 pretransformovalo na Ústav polymérov SAV. Vo veku 36 rokov sa stal jeho prvým riaditeľom (1963-1971) a tento post zastával opäť po politických zmenách v rokoch 1990-1994. Jeho celá vedecká dráha sa vyznačuje neobyčajnou invenciou a realizácia mnohých jeho myšlienok a nápadov sa stala aj prostredníctvom jeho doktorandov základným predpokladom úspešného napredovania Ústavu polymérov SAV v minulosti ale i v súčasnej dobe. V súčasnosti je tvorcom hesiel o makromolekulovej chémii pre Encyklopédiu Beliana.

Vedecká činnosť Milana Lazára je dokumentovaná v piatich monografiách, vo viac ako 140 publikáciách vo vedeckých časopisoch (približne 60% v zahraničných CC časopisoch), ktoré boli citované cca 2300-krát, a tiež v mnohých patentoch.

V roku 1997 mu prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy a po viacerých vedeckých oceneniach mu SAV udelila najvyššie ocenenie Zlatú medailu SAV. Milan Lazár je nielen zakladateľom školy o polyméroch na Slovensku ale pôsobil a stále je obrovskou vedeckou a morálnou autoritou s veľkým nadhľadom a výrazným ľudským potenciálom.

Ing. Lyda Rychlá, DrSc. sa vedecky  profilovala v oblasti  javu  chemiluminiscencie, čo je vyžarovanie slabej svetelnej emisie vo viditeľnej spektrálnej oblasti, ktoré doprevádza rozličné reakcie oxidačného charakteru. V začiatkoch svojej vedeckej kariéry sa venovala využitiu tohto javu pri opise a charakterizácii degradačných reakcií  syntetických a prírodných polymérov, čo vtedy bola úplne nová tematika, ktorá následne výrazne obohatila smerovanie Ústavu polymérov SAV do zahraničia a vyústila do rozsiahlej spolupráce s ENSAM, Paríž,  Francúzsko, Queensland University, Brisbane, Austrália a University  of Sussex, UK. Skúsenosti Lydy Rychlej s touto metodikou boli využité pri návrhu a konštrukcii vysoko citlivého chemiluminiscenčného prístroja priamo na Ústave polymérov SAV. Značnú časť svojej kapacity venovala aj stabilizácii polymérov (syntetických i prírodných), predlžovaniu ich životnosti vplyvom stabilizátorov a antioxidantov a získali sa unikátne výsledky z oblasti rozkladu peroxidov a hydroperoxidov v polymérnych materiáloch. Lyda Rychlá tak významne  prispela k využívaniu metodiky chemiluminiscencie a termických metód ako sú DSC a termogravimetria pri štúdiu degradácie polymérov a rozkladu peroxidických zlúčenín vznikajúcich počas oxidácie v polyméroch a k rozvoju poznania v oblasti mechanizmu degradácie  polymérnych materiálov, so snahou aplikovať získané poznatky v praxi a využiť ich aj pri vysokoškolskej výuke.

Vedecký prínos ocenenej demonštruje viac než 130 vedeckých publikácií v CC časopisoch. Je tiež spoluautorkou viacerých kapitol v  knižných publikáciách. Jej práce boli citované viac ako 500 krát. Ing. Lyda Rychlá, DrSc. významne prispela k pochopeniu oxidácie polymérov a jej vzťahu k vyžarovanej svetelnej emisii (chemiluminiscencii), kinetike rozkladu peroxidov v polyméroch, stabilizácii polymérov proti termooxidačnej degradácii a degradácii biopolymérov a papiera. Držiteľke Radu Ľudovíta Štúra II. Stupňa udelila SAV Medailu SAV za podporu vedy  za vytvorenie školy o chemiluminiscencii polymérov.

(spn)

Foto: Vladimír Šimíček

 

 

 

Príloha

Zlatá medaila SAV Ing. Milanovi Lazárovi, DrSc.
Príloha

Ocenenie Ing. Lydy Rychlej, DrSc
Príloha

Ocenení v spoločnosti prof. P. Šajgalíka a Ing. M. Omastovej, DrSc,