Aktuality

Arborétum Borová hora ožilo vítaním vtáčích poslov jari

Vložil(a): A. Nozdrovická, 10.4.2018, videné 381-krát

Siete v rôznych biotopoch Arboréta Borová hora situovaného v blízkosti zvolenského sídliska Podborová rozložili vedci Ústavu ekológie lesa SAV deň vopred, aby už skoro ráno 5. apríla 2018 mohli návštevníkom tradičnej akcie vítania vtáčích poslov jari predstaviť prvých chytených operencov. Medzi prvými,  ktorí prišli do arboréta, boli aj žiaci zo základnej školy v Detve, meste vzdialenom vyše 20 km. Postupne prichádzali skupiny žiakov zo zvolenských základných i materských škôl, objavili sa aj študenti z Technickej univerzity vo Zvolene a ďalší záujemcovia, celkovo takmer 500 návštevníkov.

Pozorne sledovali odborný výklad RNDr. Antona Krištína, DrSc., ale hlavne ich upútali živé operence, ktoré sa striedali v jeho rukách. Prvými zástupcami vtáčej ríše, ktoré dorazili zo Stredomoria, boli kolibkárik čipčavý, penica čiernohlavá, drozd plavý a červienky, bežné boli druhy, ktoré u nás zimujú, ako brhlík obyčajný, sýkorky veľká a belasá a ďalšie.

Organizátori okrem pútavých rozprávaní kládli deťom aj otázky, týkali sa hlavne biológie, morfológie a správania sa jednotlivých chytených druhov. Svoje poznatky pridal doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. Ten rozdával aj pohľadnice Rozprávkovej vtáčej záhradky, ktorú vytvoril v záhrade svojho  rodičovského domu v Liptovských Revúcach. Deti vyzval, aby sa pýtali, čo ich zaujíma zo sveta vtákov, a očakával otázky, „ktoré ho položia na lopatky“. Na otázku jedného školáka, kedy sa na Zemi objavili prvé bociany, nebolo ľahké odpovedať. A. Krištínovi a M. Sanigovi sa podarilo s deťmi nadviazať úzky kontakt. Oslovovali ich menami, prihovárali sa im spôsobom primeraným ich veku a vedomostiam a tak maximalizovali ich vnímanie. Bolo zrejmé, že v práci s verejnosťou, osobitne s mládežou, sú starými harcovníkmi. Miroslav Saniga pochválil deti za preukázané vedomosti a hlavne za záujem objavovať nové. Po skončení povedal, že ho nabili energiou.

Vidieť operencov zblízka, prebrať si ich z rúk odborníkov, podržať chvíľu vo svojich a potom vypustiť na slobodu... Aj toto mohli zažiť návštevníci počas vydareného poldňa. Postupne ornitológovia vyťahovali zo šiestich sietí (celkom 70 m) ďalšie druhy. Podarilo sa chytiť 10 druhov vtákov – 51 jedincov, z toho zatiaľ len päť sťahovavých druhov, čo potvrdilo, že sezóna je oneskorená o sedem až desať dní. Už ráno sa odchytilo 30 jedincov. Anton Krištín prezradil, že najlepšie sa chytajú ráno a večer za mierne oblačného počasia, vtedy ich lieta najviac. Za slnečného dňa často prerušujú let, aby si odpočinuli.

O každom jedincovi sa zaznamenali údaje o pohlaví, zdravotnom stave a po okrúžkovaní aj číslo krúžku. Návštevníci sa dozvedeli o biológii, správaní, morfológii druhov a ich migračných stratégiách. Napríklad drozd čierny v minulosti migroval do zimovísk na juh Európy, dnes zostáva počas zimy väčšinou na Slovensku. Jeho správanie svedčí o zmene klímy a globálnom otepľovaní. Aj keď v tomto období začiatku apríla 2018 sa veľa druhov už vrátilo zo svojich zimovísk v Stredomorí, Taliansku a Španielsku, prílet zo vzdialenejších zimovísk v Afrike sa len očakáva.

Tohtoročný 5. apríl bol v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene aj začiatkom návštevnej sezóny. Slávnostne za zvuku fanfár ju otvoril riaditeľ arboréta doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. Pozvaní boli aj žiaci a pedagógovia Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, svojimi ukážkami výcviku dravcov a spoznávania hlasových prejavov vtákov spestrili program v arboréte.

Podujatie vítania vtáčích poslov jari prilákalo najmä žiakov a učiteľov materských a základných škôl, v menšej miere univerzitných študentov. Aj viacerých pracovníkov Ústavu ekológie lesa SAV, ktorí radi pomohli  svojim kolegom A. Krištínovi a M. Sanigovi pri prípravách a osobne sa zúčastnili. Svojou prítomnosťou akciu podporila RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD., riaditeľka ÚEL SAV.

Úspešný deň zaznamenali aj v RTVS vo svojom rannom televíznom vysielaní, s mikrofónom sa medzi návštevníkmi pohybovala aj rozhlasová redaktorka RTVS.

Katarína Sládeková, Ústav ekológie lesa SAV

Foto: Miroslav Blaženec

 

Príloha

Organizátori okrem pútavých rozprávaní kládli deťom aj otázky.
Príloha

Vidieť operencov zblízka, prebrať si ich z rúk odborníkov, podržať chvíľu vo svojich a potom vypustiť na slobodu...
Príloha

Vítanie vtáčích poslov jari
Príloha

Podujatie zaujalo aj médiá.