Aktuality

Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita.

Vložil(a): S. Ščepán, 6.4.2018, videné 387-krát

Ústav politických vied SAV organizuje spolu s ďalšími inštitúciami pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov vedecké podujatie "Republika Česko - Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita." Konferencia sa bude konať pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka v dňoch 17.-19. apríla 2018 v Bratislave, v Pálffyho paláci, Zámocká ulica č. 47.

V programe konferencie sa objavia okrem ďalších aj nasledujúce témy:  Genéza slovensko-českých vzťahov –  kontinuita   a diskontinuita, Českoslovanská jednota po roku 1918, Slovensko v hospodárstve Československa   (1918 – 1938), Ekonomický vývoj Slovenska po roku 1945, Alexander Dubček a jeho názory a postoje   k československej a slovenskej štátnosti, Odraz konca prvej svetovej vojny a mierového   usporiadania po roku 1918 v historickej pamäti   a ich politická inštrumentalizácia  strednej   a východnej Európe po roku 1989, Vznik Česko-Slovenska a koncepcia slovenskej politiky v novom štáte, Vznik a zánik národných štátov. Európska skúsenosť.     

Poslaním Ústravcu politických vied SAV je základný výskum politických vzťahov a prpocesov v ich vnútropolitických a zahraničnopolitických súvislostiach. Ťažiskom je riešenie úloh vo výskume medzinárodných vzťahov a politických systémov, v dejinách politického myslenia a vo výskume najnovších politických dejín.

Miroslav Pekník

 

Príloha

UPV logo.jpg