Aktuality

Dejiny prekladu v Nitre

Vložil(a): S. Ščepán, 6.4.2018, videné 323-krát

Na utorok 24. apríla pripravila Filozofická fakulta UKF v Nitre vedecké podujatie o problematike dejín prekladu druhej polovice 20. storočia, ktoré bude venované prezentácii dvoch nových publikácií z oblasti dejín prekladu. Ide o publikácie: Kovačičová, O. – Kusá, M. (eds.) Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry – 20. storočie, L – Ž, 2017 a Tyšš, I. Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry v období socializmu: Mladá tvorba a Beat Generation, 2017. Organizátori z Katedry translatológie FF UKF v Nitre nazvali seminár Dejiny  prekladu v perspektívach.

Podujatie bude v miestnosti 129, na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, Štefánikova 67 od 14.45 hod. a vystúpia na ňom aj viacerí hostia, medzi nimi aj doc. O. Kovačičová a prof. K. Bednárová. Viac informácií na adrese: ityss@ukf.sk  (it)

 

 

 

 

 

Príloha

Seminár v Nitre.