Aktuality

Výbor Snemu SAV vyjadruje podporu Pochodu za vedu

Vložil(a): S. Ščepán, 3.4.2018, videné 805-krát

Výbor Snemu Slovenskej akadémie vied vyjadruje podporu Pochodu za vedu, ktorý sa uskutoční 14. apríla 2018 v Bratislave.

Najmä v súčasnosti, keď sa racionálne fakty často nahrádzajú konšpiračnými teóriami, musia vedci nielen získavať nové poznatky, ale aj verejne prezentovať svoje odborné názory a postoje a intenzívnejšie ich presadzovať v spoločnosti.

Podporujeme myšlienky otvorenej vedy, kritické a racionálne postoje, slobodu a pluralitu názorov zbavených diskriminácie vo všetkých jej podobách. Veda slúži všetkým a štát má povinnosť zabezpečiť jej dostatočnú finančnú i legislatívnu podporu, ktorá má vychádzať zo vzájomného dialógu všetkých zainteresovaných strán.

Členovia akademickej obce, ktorí sa s myšlienkami pochodu stotožňujú, môžu túto akciu podporiť svojou osobnou účasťou.

Foto: Vladimír Šimíček

 

 

Príloha

Ilustračné foto z Noci výskumníkov.