Aktuality

Ako magnetický ježko potešil prváčikov

Vložil(a): A. Nozdrovická, 20.3.2018, videné 462-krát

Mnohí zamestnanci Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach sú dlhoročnými nadšenými popularizátormi vedy. Prednášajú vo vedeckých kaviarňach, „hrajú“ sa s malými návštevníkmi vedeckých brlohov, prednášajú na seminároch pre učiteľov fyziky, keď treba aj stokrát trpezlivo predvádzajú pokusy v stánkoch ústavu na Noci výskumníkov... Preto ich vôbec neprekvapí, ak im do laboratória nakukne naraz veľa zvedavých detských očí.

V chladný marcový deň sa vybrali na návštevu oddelenia fyziky magnetických javov ÚEF SAV na Watsonovej ulici v Košiciach žiaci 1. A triedy zo Základnej školy na Krosnianskej 4 v sprievode pani učiteľky Mgr. Adriany Davitkovej. Táto škola sa za 35 rokov svojej existencie začala venovať aj nadaným deťom a už niekoľko rokov jej v rebríčku INEKO patrí prvé miesto medzi najlepšími základnými školami na Slovensku. Aj prváčence, ktoré navštívili experimentálnych fyzikov, sú zo špeciálnej  triedy pre deti s intelektovým nadaním.

„Nádejní malí výskumníci  absolvovali na našom oddelení pomerne náročný program,“ hovorí vedecká pracovníčka RNDr. Mária Zentková, CSc., jedna z najaktívnejších popularizátorov vedy v ústave, ktorú verejnosť pozná aj ako autorku nápadu organizovania vedeckých brlohov už nielen v Košiciach, ale aj v Piešťanoch. „Po úvodnom krátkom filme o magnetizme si vyskúšali magnetický vláčik, magnetickú brzdu i levitron. Potom navštívili laboratórium vysokých magnetických polí, pozorovali magnetického ježka i levitujúci supravodič.“

Možno si poviete, že je priskoro hustiť do detí fyziku už v prvom ročníku základnej školy. Veď ešte len prednedávnom sa naučili všetky písmená abecedy. Praktické skúsenosti Márie Zentkovej hovoria niečo iné: „Som zástankyňou myšlienky, že ak chceme žiť v science friendly spoločnosti, musíme aktívne pracovať na jej utváraní. Základy môžeme položiť napríklad aj vzdelávaním už v najmenšom veku.“  Tu sa žiada pripomenúť jej úspešné projekty podporené APVV: Vedecký inkubátor  pre žiakov a študentov, Prírodné vedy pre každého, podieľala sa ako spoluriešiteľka aj na projektoch Nanomateriály pre environmentálne aplikácie: Budúcnosť je v rukách študentov a Nebojte sa fyziky. Metodiku Pastelkovej fyziky, ktorú rozpracovala spolu RNDr. Jankou Kopáčovou, CSc., autorkou Prírodovedy pre 3. a 4. ročník ZŠ, svojho času schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako program kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov materských škôl.  

„Sprevádzať po laboratóriách takých malých návštevníkov je krásny zážitok. Z detských tvárí sa totiž dá čítať ako z otvorenej knihy. A tak sme zažili otvorené ústa od prekvapenia, ale hlavne veľa radosti a smiechu, čo nie je v priestoroch nášho ústavu bežná situácia. Veríme, že deťom bolo u nás rovnako dobre, ako sme sa cítili my s nimi. Tešíme sa na naše ďalšie stretnutia,“ povedala, čo je prísľub do budúcnosti, že držiteľka Ceny SAV za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja bude vo výchove budúcich vedcov pokračovať.  

Katarína Čižmáriková

Foto: Hana Čenčaríková

Príloha

Film o magickom magnetizme prvákov zaujal. Celkom vľavo Mária Zentková z ÚEF SAV.
Príloha

Majka Zentková venuje výchove detí k láske k fyzike veľa času.
Príloha

S magnetickým vláčikom sa rady zahrajú aj dievčatá.
Príloha

Prváci a levitron