Aktuality

Pokračujú semináre proti prejavom extrémizmu

Vložil(a): A. Nozdrovická, 28.2.2018, videné 342-krát

Aj v tomto roku 2018 pokračujú v centrách samosprávnych krajov vedecko-pedagogické semináre zamerané proti prejavom extrémizmu na Slovensku. Už vo štvrtok 1. marca sa bude konať seminár spojený s panelovou diskusiou s názvom Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť. Seminár sa začína o 9.15 h v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Študentský domov, Ul. Boženy Slančíkovej (miestnosť BSB01260, 1. poschodie). Určený je pre pedagógov základných a stredných škôl, predovšetkým učiteľov dejepisu a občianskej náuky.

Hlavnými témami sú Extrémizmus – holokaust a Osobnosti slovenskej politiky – Milan Hodža, štátnik a politik. Súčasťou podujatia sú výstava Milan Hodža, literárne súťaže a premietanie dokumentárnych filmov.

„Prvá časť seminára Extrémizmus – holokaust je zameraná na najtvrdšie prejavy extrémizmu na Slovensku v minulosti (holokaust), ktoré sa – ako odkaz pre súčasnosť – nesmú viac opakovať.

Druhá časť je orientovaná na vybraných slovenských politikov pôsobiacich v rámci rôznych ideových prúdov, ktorí sa i napriek svojím nedostatkom pohybovali v hraniciach demokratickej politiky a ich myslenie a konanie môže byť v modifikovanej podobe využívané aj v súčasnom politickom živote. Tentoraz to bude Milan Hodža,“ spresnil témy PhDr. Miroslav Pekník, CSc. z Ústavu politických vied SAV, ktorý je spoluorganizátorom podujatia.

Spolu s ÚPV SAV sa na organizácii podieľajú Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, Štátny pedagogický ústav, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Metodicko-pedagogické centrum, Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR a Ministerstvo kultúry SR.

Program podujatia:

1. Výstava – Milan Hodža

2. Prednášky a panelová diskusia:

a) Extrémizmus – holokaust

b) Milan Hodža – štátnik a politik

- doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV

- prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., SNM – Múzeum židovskej kultúry

- PhDr. Stanislava Šikulová, PhD., SNM – Múzeum židovskej kultúry

- PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických vied SAV

- PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

- PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

3. Literárne súťaže:

Hodžov novinový článok (základné školy),

Hodžova esej (stredné školy)

Hodžovo diskusné fórum (stredné školy)

- Mgr. Etela Hessová, riaditeľka, ZŠ Milana Hodžu, Bratislava

- RNDr. Vasil Dorovský, PhD., riaditeľ, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

- PhDr. Jozef Beňovský, CSc., emeritný riaditeľ, Národné literárne múzeum, Martin

4. Premietnutie dokumentárnych filmov

5. Knižný dar

– publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV a Múzea židovskej kultúry.

(an)

Príloha

Milan Hodža