Aktuality

Voda kľúč k životu

Vložil(a): S. Ščepán, 20.2.2018, videné 420-krát

V akej vode sa najskôr utopíme? V mútnej alebo v dravej? Alebo inak – ako nás môže voda držať nad vodou? O tom, akým je voda pre nás bohatstvom, ale v prípade povodní akým môže byť aj ohrozením sa v Rádiu Slovensko budeme v sobotu 24. februára od 22.20 hodiny večer vo Vede SK rozprávať s hydrológmi zo Slovenskej akadémie vied RNDr. Pavlou Pekárovou, DrSc. a s RNDr. Pavlom Miklánkom, CSc.

Téma hydrológie je aktuálna z viacerých dôvodov. So zvyšujúcim sa počtom obyvateľov, zvyšujúcou sa teplotou vzduchu a aj kvôli rastúcim nárokom priemyslu na vodu budú aj na Slovensku celkovo neustále stúpať nároky na vodu. Je našim bohatstvom, osobitne podzemné vody. Je však zarážajúce, že sme zrejme jediná krajina na svete, ktorá zastavila výstavbu vodárenských nádrží. Treba sa poučiť z chýb iných – pozrime sa napríklad na Kapské mesto, ktorému v dôsledku série troch suchých rokov a štvornásobnému nárastu počtu obyvateľov hrozí, že budú prerušené dodávky vody všetkým obyvateľom. Treba pozorne sledovať ďalší vývoj hydrologickej bilancie u nás. Na Slovensku máme zatiaľ dostatok vody, ale posledné roky sú zrážkovo nadpriemerné. Reč bude aj o tom, že na Slovensku sa napriek vyšším zrážkam znižuje koeficient odtoku a po roku po roku 1990 sa výrazne zvýšil výpar z územia SR. Vo Vede SK budeme hovoriť nielen o hydrologickej bilancii, ktorá je vyjadrením základných vzťahov medzi prvkami hydrologického cyklu (zrážky, odtok, bilančný výpar), ale aj o medzinárodných hydrologických projektoch skúmania povodia Dunaja, či o tom, ako a kde študovať u nás hydrológiu. (spn)

 

 

Príloha

Ilustračné foto