Aktuality

Architektúre chýba vizionárske plánovanie

Vložil(a): S. Ščepán, 1.2.2018, videné 437-krát

Občas sa zvykne vravieť, že každý národ má takú vládu akú si zaslúži. Platí to aj o architektúre? A prečo je vlastne ženského rodu? Je podmanivá, zvodná, vrtošivá? Aj takýmito otázkami sa začínala v Slovenskom rozhlase v sobotu 27. januára Veda SK. Jej hlavnou témou bola architektúra, presnejšie prostredie v ktorom žijeme a hosťami Prof. Dr. Ing. Arch. Henrieta Moravčíková a Mgr. Peter Szalay, PhD. z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.

Často si to neuvedomujeme, ale aj ona ovplyvňuje náš život. Jej veličenstvo architektúra. Niekde poteší, inde rozhnevá. „Architektúra vzniká nielen z úsilia architektov ale odráža aj spoločenskú objednávku. Citlivosť na architektúru je vlastne prejavom vyspelosti každej spoločnosti, každej kultúry!“ hovorí prof. Henrieta Moravčíková. „Architektúra je súčasťou umenia,“ zdôrazňuje Peter Szalay, ktorý sa pôvode venoval štúdiu umenia. Pripomenul, že aj u nás sú architektonicky vydarené  aj menej vydarené objekty, no celkovo je na Slovensku veľa kreatívnych architektov a možno ľudia zo zahraničia ich vedia doceniť viac než „domáci“. Všeobecne však platí, že ľudia sa v bežnom živote veľmi nezaoberali architektúrou, jej trendami, vývojom. Až postupne, aj po niektorých negatívnych skúsenostiach s architektonickými celkami v našich mestách, sa spoločenské povedomie o poslaní, vplyve a úlohách architektúry na naše prostredie zlepšuje. Vo Vede SK sa skloňovali pozitívne aj negatívne príklady z Bratislavy, Trnavy, Košíc, ako aj vzťahom a ambíciám architektov a investorov.

„Dnešná architektúra akoby čelila vnútornej kríze – nie v oblasti kreativity, ale v súvislosti s riešením enviromentálnych problémov,  morálnych otázok liberalizácie trhu a požiadaviek investorov,“ naznačuje rozpor medzi tvorbou a možnosťami prof. Henrieta Moravčíková. „Dôležitý je spoločenský tlak, najmä pri realizácii projektov, ktoré sú problematické alebo sa ešte v procese realizácie negatívne menia.“ Ústav stavebníctva a architektúry SAV nie náhodou na jeseň v Bratislave organizoval seminár na tému Plánovane neplánované mestá... „Našej architektúre chýba vizionárske plánovanie.  Pokiaľ absentuje spoločenská objednávka ani geniálny architekt nemá šancu uplatniť svoje vízie,“ odznelo v éteri aj v súvislosti s porovnávaním architektonického rozvoja niektorých miest v zahraničí . „Architektúra nemá na Slovensku dostatočnú autoritu, neraz chýba dôraz na plánovací proces, nerešpektujú sa dôsledne všetky zákony, obchádza sa regulácia...“ naznačili niektoré z problémov hostia Vedy SK. Inými slovami chýba dodržiavanie pravidiel. Dnes si stále viac  uvedomujeme, že budeme limitovaný koľko miesta ešte môžeme zastavať. Zodpovednosť architekta narástla oproti minulosti. Architektúra by mala napĺňať svoju funkčnú stránku, je to úžitkové umenie.  Celé znenie Vedy SK vysielanej naživo 27. januára nájdete na:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11373/877978

Text a foto: Stano Ščepán

 

 

 

 

 

Príloha

Ilustračné foto z konferencie Plánovane neplánované mestá.