Aktuality

Vedci budú cestovať na školy až do prázdnin

Vložil(a): S. Ščepán, 31.1.2018, videné 443-krát

Slovenská akadémia vied pokračuje s projektom Roadshow mladých vedcov po školách aj v roku 2018. Do konca školského roka by chceli mladí vedeckí pracovníci navštíviť desiatky škôl v rôznych kútoch Slovenska. Najbližší plánovaný výjazd je naplánovaný na začiatok februára na školách v Nitrianskom kraji a v ďalšom mesiaci vycestujú vedci do Košického a Prešovského kraja.

Nesmierne si vážim, že kolegovia zo Slovenskej akadémie vied vyvinuli iniciatívu a chodia za žiakmi do škôl. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia práve v tomto veku stretli aktívnych vedeckých pracovníkov, aby videli ich entuziazmus, aby videli aj ich erudíciu a aby mohli byť s nimi v priamom kontakte. Myslím si, že toto je jedna z ciest, ako priviesť mladých ľudí k vedeckej práci, ktorá by raz mohla byť pre nich nielen zaujímavá, ale že môže byť aj plnohodnotnou kariérou,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Odborníci z rôznych oblastí prírodných či spoločenských vied nahrádzajú v rámci projektu na vyučovacej hodine učiteľa, avšak do vzdelávacieho procesu prinášajú prvky interaktivity a vyzdvihujú skúsenosti z praxe. Vyučovanie korešponduje s učebnými osnovami a prispôsobuje sa aktuálnemu dianiu a trendom. Akadémia spustila projekt Roadshow mladých vedcov po školách v októbri uplynulého roka. (mh)

 

 

Príloha

Projekt výjazdov mladých vedcov zo SAV do škôl sa začal v októbri 2017.