Aktuality

Medzinárodný míting riešil konkrétne otázky projektu COST, aj zapojenie mladých vedcov

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 29.1.2018, videné 386-krát

Stretnutie riadiaceho výboru projektu COST zameraného na riešenie problémov so zlomeninami hrebeňa prsnej kosti u nosníc

V dňoch 25. a 26. januára 2018 sa v hoteli Saffron v Bratislave uskutočnilo stretnutie riadiaceho výboru akcie COST Identifikácia príčin a riešení zlomenín hrebeňa prsnej kosti u nosníc (http://www.keelbonedamage.eu/, 2016 – 2020), ktoré zorganizovalo Centrum biovied SAV.

Okrem stretnutia riadiaceho výboru sa uskutočnil aj míting s cieľom koordinovať výskum v danej oblasti. Extrémne vysoká frekvencia zlomenín hrebeňa prsnej kosti predstavuje závažný problém hydinárskeho priemyslu, týkajúci sa dobrých životných podmienok (welfaru) nosníc. Okrem problému z hľadiska welfaru (bolesť), vysoký výskyt zlomenín negatívne ovplyvňuje produkciu, t. j. prináša straty producentom. Cieľom COST akcie je poskytnúť platformu pre spoluprácu v oblasti štúdia príčin poškodení hrebeňa prsnej kosti a hľadať riešenia ako znížiť ich závažnosť a frekvenciu.

Prostredníctvom rôznych podujatí ako sú mítingy, tréningové školy, vedecké výmeny atď. konzorcium projektu spája expertov z rôznych disciplín s cieľom urýchliť získavanie nových poznatkov a napomôcť ich uplatňovaniu v praxi. Stretnutia v Bratislave sa zúčastnilo 25 vedcov z 15 krajín. Prerokovali plnenie plánov v uplynulom finančnom období a naplánovali aktivity do nasledujúceho obdobia. Výsledkom stretnutia je okrem iného návrh nových krátkodobých vedeckých pobytov, ktoré napomôžu výmene skúseností, ako aj zapojeniu mladých vedeckých pracovníkov.

Ľubor Košťál, Boris Bilčík

Príloha

Koordinátor akcie COST KeelBoneDamage Mike Toscano z University of Bern vo Švajčiarsku.
Príloha

Deformácie hrebeňa prsnej kosti po zahojených zlomeninách.
Príloha

Účastníci stretnutia COST KeelBoneDamage v hoteli Saffron v Bratislave.
Príloha

Priebeh rokovania. (Foto: Boris Bilčík)