Aktuality

Evu Majkovú vymenovali za riaditeľku Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 29.12.2017, videné 765-krát

Predsedníctvo SAV vymenovalo RNDr. Evu Majkovú, DrSc. za riaditeľku Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, s účinnosťou  od 1. januára 2018.

Zo životopisu RNDr. Evy Majkovej, DrSc.:

Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK  (1972) nastúpila do Fyzikálneho ústavu SAV, kde pôsobí dodnes. V roku 1996, po návrate z Francúzska,  založila Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr, ktoré viedla do novembra 2017. V rokoch 1999 –  2007 bola riaditeľkou Fyzikálneho ústavu SAV, v rokoch  2009 –  2017 podpredsedníčkou SAV pre výskum. V rokoch  2012 – 2017 bola podpredsedníčkou Predsedníctva APVV.

Pracuje v oblasti materiálových vied a nanovied so zameraním na tenkovrstvové štruktúry a  nízkorozmerné nanomateriály. Má viac ako 160 CC publikácií, bola školiteľkou šiestich doktorandov, v súčasnosti školí dvoch. Bola  zodpovednou riešiteľkou viacerých domácich a medzinárodných projektov.

Absolvovala dlhodobé pobyty v Francúzsku, Nemecku a Japonsku.

V roku 2015 bola spoluautorkou projektu Building-up Centre of Excellence for advanced materials application (CEMEA) v rámci programu Horizon 2020. Tento projekt vyústil do založenia novej organizácie Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV CEMEA SAV  k 1. 6. 2017. E. Majková bola poverená jeho vedením, uviedla CEMEA SAV do života a od 1. 1. 2018 sa na základe výberového konania a vymenovania Predsedníctvom SAV stáva jeho riaditeľkou.

Príloha

RNDr. Eva Majková, DrSc.