Aktuality

Unikátne nabíjacie stanice v SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 15.12.2017, videné 756-krát

Nielen užitočné, ale najmä zmysluplné a veľmi perspektívne môže byť partnerstvo Slovenskej akadémie vied s automobilkou Nissan a spoločnosťou Zeroemission najmä v kontexte rozvoja elektromobility na Slovensku.

V areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave sa v piatok 15. decembra uskutočnilo slávnostné odprezentovanie nabíjacích staníc Vehicle to Grid a Tritium a ich odovzdanie do užívania SAV. Ide o napĺňanie memoranda o porozumení medzi partnermi, podpísaného 8. Septembra v Bratislave.  Ako pri tejto príležitosti zdôraznil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, realizácia projektu je ďalším potvrdením úsilia SAV v podpore aplikovaného výskumu. „Uvedomujeme si naliehavosť znečisťovania ovzdušia automobilovou dopravou. Preto sme prijali ponuku automobilky a firmy, ktorá vyrába nabíjacie stanice. Plánujeme kúpu prvých dvoch elektromobilov, ktoré sa nám vďaka projektu podarí získať za zvýhodnenú cenu. Budeme ich využívať na prepravu v hlavnom meste, čím chceme verejnosť motivovať k správnej ceste rozvoja elektromobility na Slovensku.“

Inovatívna technológia nabíjacej stanice Vehicle to Grid dokáže vracať nadbytočnú energiu na doplnenie a stabilizáciu miestnej energetickej siete. V areáli SAV na Patrónke je takýto systém inštalovaný vôbec prvýkrát v rámci priestoru Vyšehradského regiónu. „Ide o mobilnú napájaciu jednotku s unikátnym obojsmerným napájaním. V prípade, že auto stojí a nepotrebuje energiu, ktorá je uložená v batérií, je stanica Vehicle to Grid schopná  vracať túto energiu späť do siete,“ povedal Vincent Ricoux, Marketing Manager spoločnosti Nissan Sales CEE.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Ševčovič pripomenul, že Európska komisia motivuje automobilky, aby sa intenzívnejšie venovali vývoju a výrobe elektromobilov. „Do roku 2030 chceme, aby každé tretie auto v Európe jazdilo na čistý pohon, na elektrický alebo vodíkový,“ povedal Europoslanec. Slovensko vyrába najviac áut na obyvateľa v celosvetovom meradle a musí sa zaoberať aj ochranou životného prostredia.

Nabíjacie stanice inštalované v areáli SAV budú prispievať k ekologickému cestovaniu, ale aj pre vedcov, ktorí na nich budú robiť výskum. Mnohé ústavy už prejavili záujem podieľať sa na vývoji a inováciách systému nabíjania elektromobilov.

Všetky zainteresované strany sa zhodli na tom, že hľadať alternatívne zdroje energie v automobilovom priemysle je dnes nevyhnutné, a SAV chce byť inšpiráciou v podobných snahách aj pre ďalšie inštitúcie na Slovensku.

Stano Ščepán

Foto: Vladimír Šimíček

Príloha

Prestrihávanie pásky k nabíjacím staniciam.
Príloha

Záujem médií bol značný.
Príloha

Maroš Ševčovič a Pavol Šajgalík už môžu dobíjať elektromobily.